SZABÓOV GRAFICKÝ LUČENEC

Na počesť významnej osobnosti Novohradu, maliara a grafika Júliusa Szabóa, sa každý rok koná súťažná prehliadka detí, mládeže a dospelých v grafike. Primátorka mesta Lučenec Alexandra Pivková vyhlásila tento rok 21. ročník celoslovenskej a 14. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže „Szabóov grafický Lučenec“. Organizátorom súťaže je Mesto Lučenec a spoluorganizátorom LUKUS Lučenec. Nosnou témou tohto ročníka bolo Cestovanie a okrem našich študentov – grafikov sa zapojila do súťaže aj pedagogička Mgr. art Linda Holodová. Do súťaže sa zapojilo vyše 240 prác zo Slovenska, ale aj zahraničia. Nakoniec sme si odniesli 2. miesto za prácu Filipa Prieberu z 2.B, odmenu za kolektívnu prácu celej 2.B triedy a takisto odmenu pre Mgr. art Holodovú. Všetkým blahoželáme!