KLAUZÚRNE PRÁCE

V dňoch od 4.- 8.júna všetci študenti absolvovali klauzúrne práce, v ktorých ukázali svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti z odborných predmetov. Každý z nich sa počas celého týždňa snažil o to, aby všetky práce mali čo najväčšiu kvalitu. Nakoniec dokázali všetci, že sú šikovní, talentovaní a odhodlaní sa venovať tomu, čo študujú. Vo fotogalérii si môžete pozrieť priebeh celého týždňa