VÍŤAZNÉ PRÁCE AJ TENTO ROK!

Aj tento rok sa naši fotografi zapojili do regionálnej súťaže “Amatérska fotografická tvorba” – AMFO. V tomto, už 29. ročníku, našu školu reprezentovalo až 21 žiakov. Súťažilo sa v dvoch vekových a v dvoch súťažných kategóriách (čiernobiela a farebná fotografia). V kategórii do 16 rokov sa zapojili do súťaže 4 žiaci a v kategórii od 16 do 21 rokov sa zapojilo 17 žiakov. Z celkových, 14. ocenení, získali naši žiaci celkom 9 ocenení: 1. miesto – 2x, 2. miesto – 3x, 3. miesto – 2x, Čestné uznanie – 2x. Konkrétne – Dve 1. miesta získala Timea Selecká z 1.A v kategórii do 16. rokov farebná fotografia. V kategórii farebná fotografia do 16 rokov získala Čestné uznanie Elizabeth Vojteková z 1.A. V kategórii od 16 do 21 rokov čiernobiela fotografia získali 2. miesto Miška Manová (4.A) a Stanka Ďurdáková (3.A). V rovnakej vekovej kategórii farebná fotografia získala dve 2. miesta Vlaďa Špiriaková (4.A) a 3. miesto Kaja Balačinová (2.N). Čestné uznanie v tejto kategórii získala Stanka Ďurdáková. Všetkým dievčatám blahoželáme, no a samozrejme, vďaka patrí aj vyučujúcemu odboru fotografický dizajn Mgr. Karnasovi.