ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

Vážení rodičia, milí žiaci! Oznamujeme Vám, že zápis žiakov do 1. ročníka na štúdium v školskom roku 2018/2019 sa uskutoční dňa 10.4.2018 (utorok) v čase od 9:00 – 11:00 v školskej jedálni. Nezabudnite si so sebou priniesť zápisný lístok a poplatok 10 eur.