OKAMIH VÝRAZU

Minulý rok sa naša škola, aj vďaka Mgr. Ondrejovi Karnasovi, zapojila do tvorivých dielní Okamih výrazu, ktoré boli určené pre amatérskych fotografov. V prvom cykle sa venovali zobrazeniu architektúre mesta a v druhom portrétnej fotografii. Jednotlivé práce boli potom vystavené na výstave v Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom.