OLYMPIÁDA V NEMECKOM JAZYKU

Dňa 18. januára sa konalo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Naša, ešte len prváčka, Sarah Horná (1.A) vyhrala celé kolo, a tak postúpila do krajského kola. Blahoželáme!