PROJEKT LIVEART ERASMUS OSTRAVA

4. decembra odišli naši vybraní žiaci za dobrodružstvom, novými vedomosťami a skúsenosťami do partnerskej školy v Ostrave. Už počas prvých dní mali o program postarané. Zažili prvé stretnutie s mestom Ostrava, urobili si prehliadku po ateliéroch a dielňach v škole Ave Art, samozrejme, sa zapojili aj do výučby a dokonca ich navštívil aj Mikuláš s čertom. Vo fotogalérii si môžete pozrieť, ako sa im zatiaľ darí.