VÝSTAVA – HODNOTY

Naša pedagogička Mgr. art. Linda Holodová odprezentovala 27.04.2017 v Mestskom múzeu v Jelšave prierez svojej tvorby pod názvom HODNOTY. https://gemer.korzar.sme.sk/c/20519848/vystava-hodnoty-prezentuje-prierez-tvorbou-lindy-holodovej.html#axzz4gb1hLX7R Výstava Hodnoty je jej autorským diplomovým projektom. Linda Holodová je absolventka Katedry sochárstva a priestorovej tvorby Akadémie umenií v Banskej Bystrici. Svoje štúdium absolvovala pod vedením prof. Miroslava Brooša, akad.mal. v ateliéri AT.EX.T. – ateliér experimentálnej tvorby. Výstavu tvorí séria prác zameraná na výtvarný výskum problematiky hodnôt. Výsledkom sú inštalácie, v ktorých autorka narába s možnosťami obrazu, priestoru, procesu a apropriovaných predmetov vo vzťahu k osobnej skúsenosti. Pozornosť upriamuje na hodnotu zdravia. Vychádza v nej, zo svojej vlastnej skúsenosti a zážitkov s využitím procesov spojených so starostlivosťou o svoje zdravie. Výstavu je možné navštíviť do 31.08.2017. V súčastnosti jej práce môžete vidieť aj na výstave pedagógov, absolventov a študentov Katedry sochárstva a priestorovej tvorby FVU AU v Banskej Bystrici PRIESTOR V PROSTORE vo Valašskom Meziříčí v galérii KAPLE. Reportáž z tejto výstavy si môžete pozrieť tu – https://www.youtube.com/watch?v=9y-cT77bMbk&feature=player_embedded. Našej kolegyni blahoželáme ku krásnej výstave a veríme, že bude mať veľa návštevníkov. Prikladáme aj zopár fotografií z vernisáže.