VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK

Výsledky talentových skúšok konaných dňa 27.3.2017. Zoznam študentov prijatých do prvého ročníka v školskom roku 2017/2018 na štúdium na Súkromnej strednej umeleckej škole so sídlom v Hodruši-Hámroch: Kód žiaka:8418, 4051, 7282, 4550, 9433, 8552, 6214, 0202, 6192, 8377, 8698, 5602, 1234, 0283, 1371, 5231, 2555, 0330, 7356, 3685, 0845, 3843, 6512, 4070, 3734