TALENTOVÉ SKÚŠKY 2017

Milí študenti a priaznivci Našej a aj Vašej školy. Dávame do pozornosti, že sa blíži čas na podávanie prihlášok na stredoškolské štúdium. Aj naša škola Vám ponúka možnosť stať sa študentom jedného z umeleckých alebo umelecko-remeselných odborov. Talentové skúšky na našu školu budú 27.marca 2017 (prípadne 6.apríla 2017, druhé kolo). Odbory a podmienky na prijatie nájdete v prílohe. Informácie o odboroch nájdete aj na našom webovom sídle (http://www.ssushh.sk/uvod/). Pokiaľ ešte nie ste rozhodnutí, príďte sa k nám pozrieť, ako to u nás vyzerá. Návštevu školy si môžete dohodnúť telefonicky na tel.čísle: 0915880020. Tešíme sa na Vás!