SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠK. ROKA 2016/2017

29. júna sme slávnostne ukončili školský rok 2016/2017 a žiakov sme odprevadili na letné prázdniny. Pri tejto príležitosti ocenil vecnými darmi pán riaditeľ niekoľko veľmi šikovných žiakov, ktorí počas roka dosahovali výborné vzdelávacie výsledky a reprezentovali školu na rôznych súťažiach či podujatiach. Ocenenými žiakmi boli: Samuel Koment, Aneta Figuliová (1.A), Tamara Koperová (1.B), Alžbeta Beňová, Sebastián Bielich, Monika Sklenková (2.A), Alexandra Daňková, Vladimíra Špiriaková (3.A). Všetkým žiakom prajeme krásne prázdniny!