RIADITEĽSKÉ VOĽNO

Riaditeľ SSUŠ RNDr. Michálik oznamuje žiakom, že dňa 16. septembra 2016 udeľuje riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. Vyučovanie začína 19. septembra.