REMESELNÉ DIELNE V ŽIARI NAD HRONOM

Naši žiaci sa zúčastnili remeselných dní v Žiari nad Hronom, ktoré boli určené žiakom základných škôl. Naše odbory zaujali veľa žiakov, tak dúfame, že ich v budúcich školských rokoch uvidíme v našej škole.