PONUKA ŠTÚDIA

Súkromná stredná umelecká škola Vám ponúka 2 ročné externé štúdium v učebnom odbore 8545 H zlatník a klenotník. Štúdium je určené pre záujemcov umeleckého remesla, ale aj pre pracujúcich ľudí, ktorí si chcú zvýšiť kvalifikáciu a získať výučný list v odbore. Podmienkou prijatia je minimálne ukončené stredného odborného vzdelanie a úspešné absolvovanie talentových skúšok. Talentové skúšky pre školský rok 2017/2018 sa uskutočnia 30. augusta 2017. Tu nájdete prihlášku, ktorú je potrebné zaslať na adresu školy. <p><a id=”/files/1500438880_PRIHLASKA-ext..pdf”>