OLYMPIÁDY

Minulý týždeň sa naši študenti zúčastnili dvoch olympiád – olympiády ľudských práv a olympiády anglického jazyka. Monika Sklenková, študentka 2.A triedy, sa zúčastnila krajského kola olympiády ľudských práv, kde sa prebojovala po výhre v školskom kole. Stala sa úspešnou riešiteľkou, žiaľ, do prvej “osmičky”, ktorá postupovala do celoslovenského kola, sa neprebojovala. Vladimír Danko (4.B), ktorý sa stal víťazom okresného kola, obsadil na krajskom kole v olympiáde z anglického jazyka krásne 5. miesto. Eliáš Jánoš (1.B) sa stal takisto úspešným riešiteľom olympiády z anglického jazyka. Blahoželáme!