MATURITNÉ SKÚŠKY 2017

Opäť nastal ten čas, kedy si naši štvrtáci otestujú svoje vedomosti v externej časti a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky. Dňa 14.3.2017 ich čaká skúška zo slovenského jazyka a literatúry a 15.3. ich čakajú skúšky z cudzích jazykov. Držíme im palce!