KRAJSKÉ KOLO SOČ 2017

Dňa 7.4.2017 sa uskutočnilo krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti vo Zvolene. Našu školu reprezentovali víťazi školského kola – Paula Žigová a Edina Kováčová s Hodrušskou čipkou, Diana Šrámková s učebnou pomôckou na anglický jazyk, Sebastián Bielich s Karolínskym mečom a Matúš Gejdoš a Dominik Kašarik s ich dýkou. Vo veľkej konkurencii talentovaných žiakov sa podarilo obsadiť 2. miesto Sebastiánovi Bielichovi a vďaka tomu postúpil do celoštátneho kola. Srdečne blahoželáme!