TRIUMF NAŠICH ŠTUDENTOV

Aj tento rok sme sa zapojili do regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby – AMFO 2016. Bol to už 28. ročník a do súťaže sa zapojilo 46 autorov. Vďaka šikovnosti, talentu a kreativite našich študentov sme získali z celkového počtu 12 ocenení v II. skupine (autori od l6 do 21 rokov) až 9 cien. Pričom zvíťazili v obidvoch kategóriach (čiernobiela a farebná fotografia) a obsadili v nich zhodne všetky tri prvé miesta, okrem toho získali aj tri čestné uznania. Srdečne blahoželáme Viki Haringovej, Barbore Šiškovej (obe z 3.A), Janke Uhrínovej a Jurajovi Ondrejkovi (obaja zo 4.AS)!