SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA

Dňa 30.6. o 8.00 sa pred budovou školy uskutoční slávnostné ukončenie školského roka 2015/2016.