OZNAM

Aj naša škola sa zapojila do projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o zdravšom stravovaní.MŠVVaŠ SR (ďalej len ministerstvo) podľa § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov vydalo Materiálno-spotrebné normy a receptúry, ktoré charakterizujú príslušnú územnú oblasť pre školské stravovanie (ďalej len „MSN“) a metodiku ich používania. MSN majú záväzný charakter s prípustnou toleranciou použitia, ktorá je uvedená v jednotlivých ustanoveniach metodiky. Základnou požiadavkou a úlohou v školskom stravovaní je zachovať výrobu jedál a nápojov z čerstvých surovín, používať potravinové komodity najvyššej kvality.  V školskej jedálni pribudnú ďalšie nové receptúry vydané ministerstvom školstva, ktoré sú obohatené o syry, bylinky, orechy, bulgur, o rôzne limonády ako je napr: rakytník a pod.