MATURITNÉ SKÚŠKY 2016

Od 23. – 25. mája sa naši študenti popasujú s prvou veľkou skúškou, maturitnou. Odbornej komisii budú musieť preukázať svoje vedomosti zo slovenského jazyka, anglického jazyka a odborných predmetov. Maturanti, držíme Vám palce a veríme,že zúročíte poznatky,ktoré ste získali počas štyroch rokov v našej škole.