GRAFICKÁ SÚŤAŽ

Vo svojej tvorbe nezaháľajú ani študenti propagačnej grafiky. Naše grafičky zo 4.AS sa zapojili do medzinárodnej súťaže “Nuda ako fenomén kriminality”. Do tejto súťaže sa zapojilo 179 žiakov z 29 stredných škôl. Vynikajúci úspech, 3. miesto, dosiahla Hanka Paulíková. Blahoželáme!