TRIEDNA SCHÔDZA 1.A A 1.B

Srdečne pozývame rodičov žiakov 1.A a 1.B triedy na triednu schôdzu rodičov, vychovávateľov a  pedagógov, ktorá sa uskutoční dňa 17.4.2015 o 12.30hod. v triedach 1.A a 1.B.V prípade neúčasti, prosím, kontaktujte triednych učiteľov Mgr.Kmeťovú a Ing. Žiakoviča.