TALENTOVÉ SKÚŠKY 2015

SSUŠ Vás srdečne pozýva na talentové skúšky do maturitných odborov: PROPAGAČNÁ GRAFIKA, PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO, FOTOGRAFICKÝ DIZAJN, ZLATNÍCTVO A STRIEBORNÍCTVO, UMELECKÉ ZÁMOČNÍCTVO A KOVÁČSTVO, PLOŠNÉ A PLASTICKÉ RYTIE KOVOV a do učebného odboru: ZLATNÍK A KLENOTNÍK. Skúšky sa uskutočnia dňa 25.3.2015 od 7.30 hod. v priestoroch Strednej súkromnej umeleckej školy. Tešíme sa na vás!