DNI MESTA ŽARNOVICA

19. – 21.9.2014 sa konali Dni mesta Žarnovica, na ktorých ste si mohli pozrieť tradičný jarmok, na ktorom sa odprezentovali aj niektorí naši žiaci. Tí sa snažili ukázať okoloidúcim tradičné remeslá, ktoré sa vyučujú v našej škole. Aj napriek nepriaznivému počasiu sa niekoľko návštevníkov pristavilo a obdivovalo talent a šikovnosť našich žiakov. Niekoľko fotografií si môžete pozrieť v galérii.