LiveArt K2 Erasmus+

Projekt je zameraný na odbornú stáž a mobilitu žiakov, je financovaný z prostriedkov európskej únie. Našim cieľom v projekte je spoločne so školu AVE ART Ostrava http://aveart.cz/ podporiť medzinárodnú „živú” spoluprácu medzi inštitúciami. Tvoriť „živé” – súčasné umenie pomocou moderných technológií aplikovateľných v praxi. Rozvíjať schopnosti kooperácie a komunikácie. Spolupracovať pri vzdelávaní a výchove svojich študentov, predovšetkým, v oblasti odbornej prípravy v umeleckých odboroch. V rámci študentskej mobility je zapojených 15 žiakov z 2. – 3. ročníka. Prednostne sme vybrali študentov, ktorí sú schopní vo väčšej miere využiť získané zručnosti zo zvolenej oblasti odbornej stáže. Študentov z 1. ročníka sme nevyberali, keďže nemajú ešte žiadne získané znalosti v študijnom odbore. 1. projektové stretnutie sa uskutočnilo 4. 12 – 15. 12. 2017 na partnerskej škole AVEART v Ostrave, kde našim žiakom pedagógovia školy odovzdali svoje vedomosti a zručnosti týkajúce sa 2D animácie a 3D tlače. Téma bola volená s citlivosťou tak, aby bola v konceptuálnom súlade s druhom vybraného média. Výsledkom je 15 animácií spolu s objektmi spracovanými jednou z najmodernejších metód súčasnosti, médiom 3D tlače, spolu s marketingovou propagáciou. Druhé stretnutie sa bude realizovať na pôde školy v Hodruši-Hámroch 9. 4. – 20. 4. 2018, ktorú pre toto obdobie navštívia študenti Ave Art Ostrava. Počas tohto pôsobenia na škole sa oboznámia s klasickými spôsobmi výtvarného spracovania kovov a drahých kameňov. Ďalšou špecializáciou bude plošné a plastické rytie kovov, kde sa v praxi oboznámia s technikami ručného rytia kovov a výrobou grafiky z medirytu. Ukončenie projektu zavŕši spoločná výstava vytvorených prác počas projektu nesúca názov LiveART. Na výstave budú práce predstavené ďalším pedagógom, študentom a verejnosti. Tiež bude predstavený spoločný odborný trojjazyčný slovník (anglicko- česko-slovenský) zameraný na odbornú terminológiu umenia, ako aj základnú terminológiu. Získané skúsenosti, ako aj naviazané pracovné kontakty, budú trvalým prínosom pre každého, kto sa bude na projekte podieľať.