1.A

Triedny učiteľ: Mgr. Patrícia Mišutová

- Fotografický dizajn

- Grafický dizajn

- Propagačné výtvarníctvo

- VSKaDK Zlatníctvo a strieborníctvo
- VSKaDK Umelecké zámočníctvo a kováčstvo
- VSKaDK Plošné a plastické rytie kovov

 

2.A

 Triedny učiteľ: Mgr. Michaela Forgáčová

- Fotografický dizajn

- Propagačná grafika

- Propagačné výtvarníctvo

- VSKaDK Zlatníctvo a strieborníctvo
- VSKaDK Zámočníctvo a kováčstvo

 

3.A

Triedny učiteľ: Mgr. Dana Kmeťová

- Fotografický dizajn

- Propagačná grafika

- Propagačné výtvarníctvo

- VSKaDK Zámočníctvo a kováčstvo

 

 

4.A

Triedny učiteľ: Mgr. Erika Vozárová

- Fotografický dizajn

- Propagačné výtvarníctvo

- VSKaDK Zlatníctvo a strieborníctvo
- VSKaDK Zámočníctvo a kováčstvo

 

3. N

Triedny učiteľ: Mgr. art Linda Holodová

- Grafika vizuálnych komunikácií