ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2016/2017

 

Vyučovanie – prázdniny: 

 

-  Prvý polrok sa začína 1. septembra 2017, vyučovanie sa začína 4. septembra 2017 (pondelok) a končí sa  31. januára 2017 (streda).

 

-   Druhý polrok sa začína 1. februára 2018 (štvrtok) a končí sa 29. júna 2018 (piatok).

 

-  Jesenné prázdniny sa začínajú 30. októbra 2017 (pondelok) a končia sa 31. októbra 2017, vyučovanie sa začína 2. novembra 2017 (štvrtok).

 

-  Vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2017 (sobota)  a končia sa 5. januára 2018, vyučovanie sa začína 8. januára 2018 (pondelok).

 

-  Polročné prázdniny sú 2. februára 2018 (piatok), vyučovanie sa začína 5. februára 2018  (pondelok).

 

-  Jarné prázdniny sa začínajú 19. februára 2018 (pondelok) a končia sa 23. februára 2018 (piatok), vyučovanie sa začína 26. februára 2018 (pondelok).

 

-  Veľkonočné prázdniny sa začínajú 29. marca 2018 (štvrtok) a končia sa 3. apríla 2018, vyučovanie sa začína 4. apríla 2018 (streda).

 

-  Letné prázdniny sa začínajú 2. júla 2018 (pondelok)  a končia sa 31. augusta 2018, vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok).

 

Ďalšie dni voľna:

15. septembra 2017 (piatok)

17. novembra 2017 (piatok)

1. mája 2018 (utorok)

8. mája 2018 (utorok)

 

Klasifikačné porady:

22. november 2017 - priebežné hodnotenie

30. január 2018 - klasifikácia I. polrok

11. apríl 2018 - priebežné hodnotenie 1.-3.ročník

11. apríl 2018 - klasifikácia II. polrok 4. A

26. jún 2018 - klasifikácia II. polrok 1. – 3. roč.

 

Prijímacie skúšky :

4. apríl 2018 - overenie zručnosti a talentu - 1.termín

10. apríl 2018 - overenie zručnosti a talentu - 2.termín

19. jún 2018 - ďalší termín TS

20. august 2018 - prijímanie do vyšších ročníkov


Maturitné skúšky:

20. september 2017 - mimoriadny termín

13. marec 2018 - EČ a PFIČ slovenský jazyka a literatúra

14. marec 2018 - EČ a PFIČ - anglický jazyk, EČ a PFIČ - nemecký jazyk

15. marec 2018 - EČ a PFIČ - matematika

10. - 13. apríl 2018 - Náhradný termín EČ a PFIČ

12. apríl - 11. máj 2018 - praktická časť OZ - 4.A

14. máj - 18. máj 2018 - študijné voľno

21. máj – 25. máj 2018 - ústna časť MS

 

Záverečné skúšky:

V školskom roku 2017/2018 sa záverečné skúšky nekonajú

 

Absolventské skúšky: 

 V školskom roku 2017/2018 sa absolventské skúšky nekonajú

Plán povinných kurzov:

december 2017, máj 2018 - cvičenie „Ochrana života a zdravia 1. a 2. ročník, Z.: Mgr. Kmeťová, Mgr. Volentierová

december 2017, január 2018, február 2018 - v závislosti od snehových podmienok -lyžiarsky kurz 2. ročník, Z.: Mgr. Kleinová, Ing. Žiakovč

21. - 25. máj 2018 - súvislá odborná prax 2. a 3. ročník, Z.: Mgr. Švecová, Mgr. Volentierová, Mgr. Búriová, Ing. Švihla

jún 2018 - ročníkový projekt (klauzúrna práca) 1.,2. a 3. ročník, Z.: Mgr. Karnas, Mgr. Forgáčová, Mgr. Čavojská, Mgr. art Holodová, Ing. Švihla

jún 2018 - krajinársky kurz (plenér) 2. ročník, Z.: Mgr. Karnas, Mgr. Forgáčová

jún 2018 - plavecký kurz 1. ročník, Z.: p.Galeta

jún 2017 - kurz „ Ochrana života a zdravia“ 3. ročník, Z.: Mgr. Búriová, Ing. Žiakovič

máj – august 2018 - odborná prax - 2. N, Z: Mgr. Čavojská

 

 

Plán exkurzií:

Exkurzie a školské výlety budú organizované priebežne počas školského roka v závislosti od možností časovej rezervy vyučovania a záujmu študentov. Preferované budú odborné exkurzie, ktoré súvisia s preberaným učivom v jednotlivých odboroch.

 

Organizácia vyučovania v školskom roku 2016/2017

0. hod. 7,15 – 8,00  - 5´

1. hod. 8,05 – 8,50  - 10´

2. hod. 9,00 – 9,45  - 20´

3. hod. 10,05 – 10,50 - 10´

4. hod. 11,00 – 11,45  - 5´

5. hod. 11,50 – 12,35
 obedňajšia prestávka:12,35 – 13,10 (35´)
(výdaj stravy v ŠJ 12,40 – 13,10)

6. hod. 13,10 – 13,55 - 5´

7. hod. 14,00 – 14,45