Práca s počítačom a internetom                       Ing. Kotora

Foto – video                                                        Mgr. Karnas

Kresba – maľba                         Mgr. Koštial, Mgr. Brigantová

Matematický krúžok                                          Mgr. Kmeťová

Grafický krúžok                                                  Mgr. Čavojská

 

Rytecký krúžok                                                   Ing. Švihla

Zlatnícky krúžok                                                 p. Micháliková

 

Ľudové zvyky a tradície                                     p. Tužinská

Literárno – dramatický krúžok                          p. Podobová

Krúžok tvorivosti                                                Bc. Debnárová

Estetický krúžok                                                  p. Riapošová

Posilňovací krúžok                                             Mgr. Bernáth

Volejbalový krúžok                                            Mgr. Bernáth

Futbalový krúžok                                               Mgr. Bernáth