Tento rok sa krúžková činnosť z dôvodu ochorenia Covid-19 neuskutoční.