RIADITEĽSKÝ ÚSEK

RNDr. Peter Michálik - riaditeľ školy


Iveta Suchá - sekretárka
Edita Schvarzová - personalistka, mzdová účtovníčka

TECHNICKO-EKONOMICKÝ ÚSEK 

Ing. Dušan Zliechovec - zástupca riaditeľa pre TEÚ

Helena Chrobáková - vedúca ekonómka
Janka Zacharovská - účtovníčka
František Lichner - technický zamestnanec
Vlasta Tošalová - upratovačka
Marianna Pacalajová - upratovačka
Renata Petrášová - upratovačka
Vladimír Štuller - technický zamestnanec
Milan Tencer - údržbár 
 

 TEORETICKÉ VYUČOVANIE 

Ing. Jozef Kotora - zástupca riaditeľa pre TV

Učitelia:
Ing. Emília Hallayová 
Mgr. Tatiana Feldsamová 
Mgr. Dana Kmeťová 
Ing. Urban Žiakovič 
Mgr. Anita Švecová 
Mgr. Martina Čavojská 
Mgr. Ondrej Karnas 
Ing. Mária Čákovská-Pánová 
Mgr. Ivana Danková
Mgr. Art Linda Holodová 
Mgr. Ľubomíra Brigantová 
Mgr. Zuzana Volentierová 
Mgr. Michaela Forgáčová
Mgr. Jana Búriová- výchovný poradca

Mgr. Peter Koštial 

 ODBORNÁ PRAX 

Ing. Štefan Švihla - zástupca riaditeľa pre odbornú prax

Učitelia a majstri odbornej praxe:
Bc. Ľuboš Debnár
Pavel Ozank
Mgr. Erika Maslenová
Bc. Stanislava Micháliková
Mgr. Viera Zliechovcová
Alexandra Ďurčová

 ŠKOLSKÝ INTERNÁT 

Ján Galeta - hlavný vychovávateľ školského internátu

Vychovávatelia:
Bc. Eva Debnárová
Mária Tužinská
Zuzana Riapošová
Jolana Podobová
Mgr. František Bernáth

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 

Oľga Suchá - vedúca ŠJ

Filoména Beniaková - kuchárka
Ľuboš Valenta - kuchár
Anna Ozanková - pomocná kuchárka
Helena Lichnerová - pomocná kuchárka
 
Jana Kováčová - administratívna pracovníčka