RIADITEĽSKÝ ÚSEK

RNDr. Peter Michálik - riaditeľ školy


Iveta Suchá - sekretárka
Emília Štullerová - personalistka, mzdová účtovníčka

TECHNICKO-EKONOMICKÝ ÚSEK 

Ing. Dušan Zliechovec - zástupca riaditeľa pre TEÚ

Janka Zacharovská - účtovníčka, ekonómka
František Lichner - technický zamestnanec
Vlasta Tošalová - upratovačka
Marianna Pacalajová - upratovačka
Renata Petrášová - upratovačka
Vladimír Štuller - technický zamestnanec
Milan Tencer - údržbár 
Martin Šimek - pomocný pracovník
 

 TEORETICKÉ VYUČOVANIE 

Ing. Jozef Kotora - zástupca riaditeľa pre TV

Učitelia:
Ing. Emília Hallayová 
Mgr. Dana Kmeťová 
Ing. Urban Žiakovič 
Mgr. Martina Čavojská 
Mgr. Ondrej Karnas 
Ing. Anastázia Mádelová 
Mgr. Ivana Danková
Mgr. art. Linda Holodová 
Mgr. Ľubomíra Brigantová 
Mgr. Michaela Forgáčová
Mgr. Jana Búriová
Ing. Mária Čákovská - Pánová
Mgr. Zuzana Krchová
Mgr. Erika Vozárová
Mgr. Terézia Ballayová
Mgr. Patrícia Mišutová
Mgr. art. Martin Jombík ArtD.

 ODBORNÁ PRAX 

Mgr. Ľuboš Debnár
Mgr. Erika Vozárová
Mgr. Stanislava Micháliková
Mgr. Viera Zliechovcová
Bc. Alexandra Ďurčová

 ŠKOLSKÝ INTERNÁT 

Ján Galeta - hlavný vychovávateľ školského internátu

Vychovávatelia:
Bc. Eva Debnárová
Mária Tužinská
Zuzana Riapošová
Jolana Podobová
Mgr. František Bernáth

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 

Oľga Suchá - vedúca ŠJ

Filoména Beniaková - kuchárka
Ľuboš Valenta - kuchár
Ľubica Thonhauserová - pomocná kuchárka
Oľga Závadská - pomocná kuchárka
 
Jana Kováčová - administratívna pracovníčka