O projekte

7 vybraných žiakov Súkromnej strednej umeleckej školy AVE ART Ostrava sa od 28. 1. 2018 - 15. 2. 2018 zúčastní odbornej stáže na Súkromnej strednej umeleckej škole Hodruša-Hámre na Slovensku v rámci projektu "Nové umělecké techniky". Odborná stáž je financovaná z programu Erasmus+ a je zameraná na obor Plošné a plastické rytie, ktoré zahŕňa zvolenú techniku a to ručné rytie kovov a výroby grafiky z medirytu. Kurz je zameraný na: - vedomosti o kovoch a drahých kameňoch, - zručnosti spojené s prístrojmi a technickým vybavením pri práci s kovmi a drahými kameňmi, - technologické postupy spojené s prácou s kovmi a drahými kameňmi.