O projekte

Projekt LiveArt II. sa uskutoční v spolupráci s našou partnerskou školou AVE ART Ostrava! V rámci neho, po dôkladnom výbere vycestuje 11 našich žiakov na výmenný pobyt do Ostravy a budú sa teoreticky aj prakticky vzdelávať v oblasti 3D modelovania a 3D tlače. Súčasťou projektu je aj spolupráca pomocou platformy eTwinning, ktorá v súčastnosti priebieha a pomáha nám v rámci spolupráce.