O Štúdiu
Dĺžka štúdia500 hodín (1hodina kurzu je 45 minút)
Spôsob ukončenia štúdiaZáverečná skúška + Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania. Úspešní absolventi kurzu majú možnosť ďalej prihlásiť sa na skúšku odbornej spôsobilosti. Po jej úspešnom vykonaný bude absolventom vystavené Osvedčenie o úplnej kvalifikácii, na základe ktorého si absolvent môže otvoriť remeselne viazanú živnosť v odbore Zlatník-klenotník.
Podmienky na prijatieKurz sa organizuje počas víkendov (piatok, sobota, nedeľa). Na kurz sa môžu prihlásiť záujemcovia starší ako 18 rokov, ktorí nie sú dennými študentmi formálneho vzdelávania na stredných školách. Požadované je však minimálne ukončenie II. stupňa základnej školy. Prax v odbore nie je podmienkou.