ŠKVP

Absolvent odboru je zručný remeselník v oblasti výroby a opravy šperkov a klenotov. Ovláda základy ručného spracovania kovov, princípy a postupy najčastejšie využívaných pracovných činností, základné činnosti ručného spracovania kovov ako meranie, strihanie, vyrovnávanie, rezanie, vŕtanie, pilovanie, leštenie, valcovanie, spájkovanie, stáčanie a ohýbanie. Absolvent pozná technológiu a pracovné postupy výroby šperkov, spôsoby spracovávania drahých kovov strihaním, rezaním, pilovaním, ohýbaním, leštením, stáčaním a vytĺkaním plechov do vypuklých tvarov, postupy pri lisovaní výliskov, valcovaní, ťahaní drôtu, žíhaní, spájkovaní, tavení a odlievaní drahých kovov. Ďalej pozná technologické postupy výroby jednotlivých typov šperkov a klenotov, druhy, skupiny a charakteristické črty jednotlivých typov šperkov a klenotov ako prívesy, závesky, jednoduché a zložité prstene, náušnice, retiazky, manžetové gombíky, brošne, spony, náramky a pod. Ovláda povrchové úpravy šperkov, pozná pomôcky a zariadenia na výrobu šperkov, drahé kamene a jednoduché technológie na ich osadenie do šperkov a technológie opráv šperkov. Absolvent sa vie uplatniť v zlatníckych prevádzkach, v obchodoch predávajúcich šperky a klenoty, umeleckých ateliéroch, záložniach ako garant pre nákup drahých kovov, prípadne ako samostatne tvoriaci umelec. Absolvovaním záverečnej skúšky získava výučný list, ktorý mu umožňuje otvoriť remeselne viazanú živnosť. Môže však aj ďalej pokračovať v štúdiu v niektorom z príbuzných maturitných odborov. ŠkVP - ZLATNÍK A KLENOTNÍK 8545 H