O Štúdiu
Dĺžka štúdia3 roky
Spôsob ukončenia štúdiazáverečná skúška + výučný list
Podmienky na prijatie1. úspešné ukončenie 9. ročníka 2. úspešné vykonanie talentovej skúšky Obsahom talentovej skúšky je kresba, modelovanie, overovanie priestorového, farebného a plastického cítenia uchádzača, praktická úloha s materiálom a hodnotenie domácich prác.