ŠKVP

Absolvent tohto zamerania je kreatívny výtvarník a remeselník. Je schopný realizácie výtvarných návrhov ozdobných predmetov, vie zhotoviť zlatnícke výrobky, šperky alebo klenoty, vsádzať šperkové kamene, previesť povrchovú úpravu výrobku. Ovláda spôsoby spracovania drahých kovov rôznymi technologickými postupmi ako strihaním, rezaním, pilovaním, vie valcovať, ťahať, žíhať a odlievať drahé kovy. Zhotovovať a opravovať šperky a klenoty z drahých kovov, alebo kombinovať s rôznymi materiálmi, vrátane prípravy a zasadenia kameňov. Po skončení odbornej prípravy a po získaní príslušnej praxe je absolvent schopný zhotoviť šperk, alebo klenot podľa vybraného návrhu, vzoru, alebo výkresu, zasadzovať drahokamy a šperkové kamene s použitím klenotníckych zasadzovacích techník, robiť i zložité opravy šperkov a klenotov. Absolvent je schopný samostatnej činnosti v oblasti návrhovej tvorby šperkov, výroby a oprav šperkov a klenotov v zlatníckych prevádzkach a umeleckých ateliéroch, prípadne ako samostatne tvoriaci umelec - zlatník. Zároveň je pripravený na vysokoškolské štúdium príbuzných odborov.

• ŠkVP - ZLATNÍCTVO A STRIEBORNÍCTVO 8661 M01