Študijný odbor s maturitou. Umelecký kováč a zámočník je zručný odborník v umeleckoremeselnej výrobe, ktorý je schopný vyrábať umelecké úžitkové a dekoratívne predmety z kovov. Ovláda ručné kovanie štýlových kľúčov s ozdobnou hlavicou, zámkov, kľúk a stavebných zámočníckych výrobkov, ako sú mreže, rámové kovania, schodišťové zábradlia, exteriérové mreže, kované ploty a brány. Z dekoratívnych predmetov ide najmä o kované plastiky, športové a príležitostné trofeje, kované časti nábytku, umelecké šperky, repliky historickej zbroje a brnení, damascénsku oceľ na výrobu nožov, interiérové doplnky a pod. Možnosti použitia kováčskych výrobkov sú všestranné a sú limitované len fantáziou remeselníka. Pri kovaní si študent osvojí základné úkony – predlžovať, utĺkať, skrúcať materiál, pracovať v zápustkách a pod. Pri ručnom kovaní si vie zhotoviť kováčske náradie – kladivá, kliešte, sekáče, zápustky a pod., vykovať klince do dreva, volunty a akanty, závesy, vykovať základné prvky stavebného kovania. Ďalej sa absolvent naučí vyrobiť presnú kópiu slohových prvkov s použitím pôvodných techník, zvárať plameňom a elektrickým oblúkom. Absolvent sa vie uplatniť v remeselných prevádzkach zameraných na výrobu umeleckého kovania, či výrobu súčasti architektúry, alebo šperkov, damascénskych nožov, replík historických zbraní, prípadne ako samostatne tvoriaci umelec - kováč. Zároveň je pripravený na vysokoškolské štúdium príbuzných odborov.