Študijný odbor s maturitou. Absolvent tohto odboru je zručný odborník v umeleckoremeselnej výrobe, je schopný vyrábať knihárske rytiny, medirytiny, kovové pečiatky a pečatidlá, slohové ručné tlačidlá, rozličné druhy razidiel, vypaľovadlá a pod. Dokáže vyrábať razidlá na značkovanie, na razenie mincí, medailí a plakiet, razidlá na odznaky a razidlá na rôzne dekoratívne predmety. Dokáže spôsobom ručného rytia zdobiť dekory loveckých zbraní a nožov, tabatierok, šperkovníc a iných úžitkových predmetov. Vie svoju prácu uplatniť aj v zlatníckom odvetví a to zdobením a gravírovaním šperkov a zlatníckych výrobkov. V konkrétnych prípadoch je absolvent schopný vyhotoviť aj známkovú rytinu a rytiny pre tlač na papier. Ovláda procesy strojového rytia za pomoci CNC rycích a gravírovacích strojov, ktoré sa využívajú pri výrobe veľkého počtu rovnakých výrobkov. Ovláda prácu v počítačových programoch, ktoré riadia tieto procesy, ako aj programy pomáhajúce v návrhovej tvorbe. Absolvent je schopný uplatniť sa v umeleckoremeselných prevádzkach zameraných na strojové alebo ručné rytie, v zlatníctvach, umeleckých ateliéroch, tlačiarňach, zbrojovkách ako rytec zbraní, pripadne ako samostatne tvoriaci umelec – rytec. Zároveň je pripravený na vysokoškolské štúdium príbuzných odborov.