O Štúdiu
Dĺžka štúdia4 roky
Spôsob ukončenia štúdiamaturitná skúška
Podmienky na prijatie1. úspešné ukončenie 9. ročníka 2. úspešné vykonanie talentovej skúšky. Obsahom talentovej skúšky je kresba, maľba, overovanie priestorového, farebného a plastického cítenia uchádzača, hodnotenie domácich prác.