Kontakt

Súkromná škola umeleckého priemyslu

Kyslá 214

966 61 Hodruša-Hámre

Sekretariát:

tel./fax: +421 45 6844 491

mob.: +421 915 880 020

e-mail: sekretariat@ssushh.sk

Internát:

tel.: +421 45 6844 490

mob.: +421 918 718 351

Zborovňa:

mob.: +421 918 718 352

Zriaďovateľ:

Inštitút vzdelávania a starostlivosti, s.r.o.

Hálková 2968/22

010 01 Žilina

tel.: +421 41 700 1098

fax: +421 41 700 1097

e-mail: ivas@ivas.sk