PONUKA ZAMESTNANIA
Súkromná stredná umelecká škola v Hodruši - Hámroch hľadá nových zamestnancov na pozíciu učiteľa/učiteľov odborných predmetov v študijných odboroch propagačné výtvarníctvo, grafický dizajn, fotografický dizajn. Požadované kvalifikačné predpoklady:- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,- pedagogická spôsobilosť,- kvalifikácia v oblasti výtvarného umenia, grafiky, multimediálnej tvorby, fotografie, príp. videotvorby...Prax v odbore vítaná, miesto je však vhodné aj pre absolventov.Nástup od 1. 9. 2019.Možnosť ubytovania, v prípade, že ste z ďaleka...Bližšie info na sekretariáte školy, príp. priamo u riaditeľa školy na tel. čísle 0917 281 203
30.07.2019 10:28
PONUKA KURZU ZLATNÍK - KLENOTNíK
Naša škola Vám ponúka jedinečnú príležitosť získať Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, ktoré je platné na celom území SR a vďaka nemu si môžete otvoriť remeselne viazanú živnosť v danom odbore. Dĺžka kurzu je 500 hodín, z ktorých 350 strávite na praxi a 150 hodín sa venuje teórii. V prípade záujmu môžete kontaktovať sekretariát SSUŠ. Podrobnejšie informácie si môžete pozrieť v priloženom plagáte.
02.07.2019 12:25
SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠK. ROKA 2018/2019
27. júna si naši žiaci poslednýkrát v tomto školskom roku vypočuli zvuk školského zvončeka. Triedni učitelia im odovzdali vysvedčenia, pochvaly, ale aj pokarhania. Pán riaditeľ spolu so zástupcami potom ocenili najlepších študentov školského roka, ktorých navrhli triedni učitelia, vychovávatelia a ostatní vyučujúci. Z 1. A triedy boli ocenení: Jessica Vnenčáková, Tereza Kuchárová, Jakub Adamkovič a Elizabeth Gálová. Z 2. A triedy dostali ocenenie Stanka Janovská, Romana Fričová a Elizabeth Vojteková. Z 3. A triedy sa stali naj študentami Samo Koment, Benjamín Papánek a Ema Koralová. V 3. B to boli Natália Štrbová a Karin Petrová. Žiaci boli ocenení najmä za výborný prospech, reprezentáciu školy a úspechy v rôznych súťažiach. Všetkým blahoželáme a veríme, že sa stanú inšpiráciou aj pre ostatných žiakov.  
02.07.2019 12:17
UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA NA PODZÁMČÍ
Posledný školský deň sa niesol v znamení dobrej nálady, zábavy a spoločného stretnutia všetkých zamestnancov našej školy. Veď predsa, nielen žiaci sa tešili na posledný zvuk školského zvončeka. Celý deň sme strávili pri jazere na Revištskom Podzámčí, kde sme si v krásnom počasí a dobrej nálade pochutnali na guláši či grilovaných špecialitách. Popritom sa už tradične chytali ryby, ktoré sme však nezjedli, ale pustili späť do jazera. Každému z nás, zamestnancov školy, prajem krásne leto plné oddychu, zábavy a radosti s najbližšími, aby sme sa koncom augusta opäť s nadšením vrhli do nového školského roka 2019/2020.
02.07.2019 12:07
PRIJÍMANIE DO VYŠŠÍCH ROČNÍKOV
Milí študenti, oznamujeme Vám, že prijímanie do vyšších ročníkov sa uskutoční dňa 26. augusta 2019. Presné pokyny budú uchádzačom zaslané poštou.
01.07.2019 12:05
LETNÉ PRÁZDNINY
A už je to tu! Koniec školským povinnostiam, písomkám, skúšaniu. Každý z nás si zaslúži oddych po dlhom školskom roku. Preto Vám prajeme krásne, slnečné, ale hlavne veselé 2 mesiace prázdnin a tešíme sa na Vás opäť 2. septembra 2019, už v novom školskom roku 2019/2020.
01.07.2019 12:00
OZNAM
Novelou školského zákona od 01. 09. 2019 sa Súkromná stredná umelecká škola v Hodruši - Hámroch stane Súkromnou školou umeleckého priemyslu v Hodruši - Hámroch. 
01.07.2019 11:56
ABSOLVENTSKÉ SKÚŠKY 2019
Sedem študentiek pomaturitného nadstavbového štúdia ukončilo svoje trojročné pôsobenie absolventskou skúškou. Tá sa konala minulý týždeň a všetky dievčatá ju zvládli veľmi dobre. A tak si odnášajú titul - diplomovaný špecialista.
24.06.2019 12:04
ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY 2019
Minulý piatok sa uskutočnili záverečné skúšky externého štúdia v odbore Zlatník - klenotník. Štúdium ukončilo 13 študentov, ktorým srdečne blahoželáme.
24.06.2019 12:00
SZABÓOV GRAFICKÝ LUČENEC
Aj tento rok sa naši grafici zapojili do obľúbenej celoslovenskej súťaže Szabóov grafický Lučenec. Každoročne sa naši študenti objavujú na popredných miestach a ani tento ročník nebol iný. Natália Štrbová z 3.B triedy získala ocenenie za 1. miesto. Srdečne blahoželáme!
24.06.2019 11:54
PLAVECKÝ KURZ 2019
Naši prváci si svoje plavecké zručnosti upevňovali a zdokonaľovali v Štúrove. Počasie bolo naozaj ukážkové, a tak pohyb vo vode bol nevyhnutný. Okrem plaveckých pretekov na záver kurzu si prváci spravili výlet aj do Ostrihomu, aby nasali atmosféru históriou dýchajúcej Baziliky. Po večeroch nebola núdza o zábavu a smiech, no a samozrejme, ako vždy, sme kurz zavŕšili tradičnou grilovačkou. Všetkým účastníkom triedna profesorka Mgr. Kmeťová odovzdala "Mokré vysvedčenie", ktoré im bude pripomínať tento neskutočný týždeň.
18.06.2019 08:58
PLENÉR 2019
Žiaci druhého ročníka absolvovali povinný kurz Plenér, čiže maľbu v prírode. Spolu s prvákmi, ktorí tam mali plavecký kurz, sa vybrali do Štúrova. Pod odborným vedením Mgr. Forgáčovej sa venovali jednotlivým maliarskym technikám, pomocou ktorých stvárňovali rôzne prírodniny, ale aj známu Baziliku v Ostrihome. Keďže bolo počasie naozaj horúce, v poobedňajších hodinách sa druháci vybláznili na kúpalisku. Krásny týždeň sme ukončili už tradičnou grilovačkou. 
18.06.2019 08:51
KOŽAZ 2019
Druhý júnový týždeň je už tradične venovaný povinným kurzom žiakov jednotlivých ročníkov. Naši tretiaci musia absolvovať Kurz ochrany života a zdravia, tzv. KOŽAZ. Pod vedením Ing. Žiakoviča a Mgr. Volentierovej sa vybrali do prekrásnej časti Slovenska, do Terchovej. Počas týždňa stihli turistiku na známe Jánošíkovské diery, ale aj splav po Váhu. Vo fotogalérii si môžete pozrieť, ako sa tam mali.
18.06.2019 08:46
VYHODNOTENIE AMFO 2019
6. júna 2019 sa vo Zvolene konalo slávnostné vyhodnotenie fotografickej súťaže AMFO 2019, na ktorom si prevzali diplom a ocenenie aj dve naše študentky. V krajskom kole v kategórii do 21 rokov za čiernobielu fotografiu bola ocenená Elizabeth Vojteková a Miška Kundráková z 2.A triedy. Obe postúpili aj do celoslovenského kola. Blahoželáme!
18.06.2019 08:42
LÚČENIE NAŠICH MATURANTOV
Minulý týždeň (20. - 24.5. 2019) bol pre našich maturantov tým posledným na našej škole. Od pondelka do štvrtka uplatňovali svoje vedomosti a zručnosti pri ústnej forme maturitných skúšok, no a v piatok im bolo všetkým slávnostne odovzdané maturitné vysvedčenie. Pán riaditeľ, triedna profesorka, ale aj predseda celoškolskej maturitnej komiesie potriasli rukou mladým ľuďom, ktorí sa s veľkými očakávaniami rozbehli do sveta. Niektorí z nich boli aj odmenení, najmä za reprezentáciu školy v rôznych celoslovenských súťažiach, za výborný prospech, ale aj za svedomité plnenie si svojich povinností. Konkrétne to boli: Sebastián Bielich, Matúš Gajdoš, Edina Kováčová, Nicol Pauková, Rado Schlosser, Stanislava Ďurdáková, Monika Sklenková, Katka Vajdová a Simona Andrejuvová. Veríme, že aj naďalej budú pokračovať v tomto trende, no a samozrejme, všetkým želáme veľa šťastia v ich živote. 
28.05.2019 09:50
HISTORICKÉ REMESLO POD TATRAMI
Naša putovná výstava, Historické remeslo od praveku po súčasnosť, tentokrát zakotvila pod Tatrami. V Podtatranskom múzeu v Poprade sme slávnostnou vernisážou otvorili dvere do minulosti práve 18. mája 2019. Návštevníkov aj záujemcov o naše remeselné diela bolo viac ako dosť. Výstava bude otvorená verejnosti do 12. septembra, a preto neváhajte, ak budete mať cestu okolo, určite sa zastavte.
24.05.2019 08:37
ŠTUDENTSKÝ ŠPERK ROKA 2019
V pondelok, 13. mája 2019, sa konala slávnostná vernisáž k medzinárodnej výstave šperkov a zlatníckeho remesla, ktorej súčasťou bolo aj vyhodnotenie súťaže Študentský šperk roka 2019. V hre sme mali dve práce, Anetine slávne gombíky a Edinin divadelný šperk. Nakoniec si 3. miesto odniesla Aneta Sadyová. Srdečne gratulujeme!  
15.05.2019 11:08
CELOSLOVENSKÉ KOLO SOČ
25. apríla 2019 sa konalo celoslovenské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti v Košiciach, kde sme mali svoje zastúpenie aj my vďaka maturantke Anete Sadyovej. Jej Prievidzké filigránové gombíky zaujali porotu natoľko, že sa umiestnila na krásnom 2. mieste. Gratulujeme!
15.05.2019 10:58
SÚVISLÁ ODBORNÁ PRAX - 2. A, 3. A, 3. B
Počas ústnej časti maturitných skúšok (20. - 24. 5. 2019) absolvujú študenti 2. A, 3. A, 3. B súvislú odbornú prax. Študenti 1. ročníka budú mať náhradný rozvrh hodín.
10.05.2019 12:37
INTERNÁ ČASŤ MATURITNEJ SKÚŠKY
V dňoch 21. - 23. mája 2019 sa uskutoční na našej škole interná časť maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, z cudzích jazykov a z odborných predmetov. Našim štvrtákom prajeme veľa síl do učenia počas akademického týždňa a šťastnú ruku pri výbere otázok.
10.05.2019 12:30
TRIEDNA SCHÔDZA 3.B
Vážení rodičia,oznamujeme vám,že triedna schôdza rodičov žiakov 3.B triedy sa uskutoční dňa 17.mája 2019 od 11:00. V prípade neúčasti,prosím,kontaktujte triednu učiteľku Mgr. Volentierovú.
06.05.2019 18:17
TRIEDNA SCHôDZA RODIČOV 2.A
Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že triedna schôdza rodičov žiakov 2. A triedy sa uskutoční dňa 3. 5. 2019 (piatok) o 12:00 v 2.A triede. Účasť rodičov je povinná. V prípade neúčasti, prosím, kontaktujte triednu profesorku Mgr. Dankovú.
29.04.2019 11:49
SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE OCENENÍ
Dňa 26. apríla sa na pôde Súkromnej strednej umeleckej školy v Hodruši - Hámroch konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenení celoslovenskej výtvarnej súťaže "Talent - umenie- kumšt" 2019. Pozvanie prijali viacerí významní hostia, ktorí najlepším žiakom odovzdali ocenenia. Súťažilo sa v 3. kategóriách - návrh výrobku, hotový výrobok a fotografia. Okrem toho odborná porota udelila aj čestné uznania a Hlavnú cenu. Tento rok ocenili jednu z prác aj primátor mesta Žarnovica p. Danko a starosta obce Hodruša - Hámre p. Uram. Keďže prebiehalo aj internetové hlasovanie, cena za najviac získaných hlasov mala takisto svojho majiteľa. Vo fotogalérii si môžete pozrieť ocenených žiakov. 
29.04.2019 10:52
SLÁVNOSTNÉ VYHODNOTENIE "TUK" 2019
Vážení rodiačia, milí žiaci, priatelia! Srdečne Vás pozývame na slávnostné vyhodnotenie 14. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže Talent - umenie - kumšt 2019, ktoré sa uskutoční dňa 26. apríla (piatok) v priestoroch našej školy. V čase od 11:00 - 11:30 bude prebiehať prezentácia účastníkov súťaže. Od 12:00 - 12:30 budú k dispozícii prezentácie študijných odborov, žiackych prác, ale samozrejme, aj prezentácia víťazných prác. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a udelenie ocenení sa začína o 12:30 v školskej jedálni. Tešíme sa na Vašu návštevu.
17.04.2019 12:49
TRIEDNA SCHôDZA RODIČOV 1.A
Vážení rodiačia, oznamujeme Vám, že triedna schôdza rodičov žiakov 1. A triedy sa uskutoční dňa 25. 4. 2019 o 12:00 v 1. A triede. Účasť rodičov je povinná. V prípade neúčasti, prosím, kontaktujte triednu učiteľku Mgr. Kmeťovú.
16.04.2019 11:29
VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY
Vážení rodičia, milí žiaci! Veľkonočné prázdniny sa začínajú dňa 18. 4. 2019 (štvrtok) a končia sa 23. 4. 2019 (utorok). Vyučovanie začína 24. 4. 2019 (stredu). Prajeme Vám veselé a krásne veľkonočné sviatky.
16.04.2019 11:20
KRAJSKÉ KOLO SOČ 2019
Minulý piatok sa víťazi nášho, školského kola SOČ zúčastnili toho krajského. Aneta Sadyová (4.B) reprezentovala našu školu v kategórii Kultúra a umenie s Prievidzkými Filigránovými gombíkmi. Svojou prácou aj prezentáciou zaujala odbornú porotu natoľko, že jej udelili 2. miesto, a tak postúpila do celoštátneho kola do Košíc, ktoré sa uskutoční v dňoch 24. - 26. apríla. V kategórii Učebné pomôcky reprezentovali Benjamín Papánek (3.A) a Nikolas Žilovec (2.A) svoj výtvarný odbor. Nakoniec však získali 4. miesto a do celoštátneho kola nepostúpili. Aj napriek tomu im gratulujeme a ďakujeme sa peknú reprezentáciu. Anete držíme palce v Košiciach.
08.04.2019 09:23
2. KOLO TALENTOVÝCH SKÚŠOK
Vážení rodičia, milí žiaci! Oznamujeme Vám, že 2. kolo talentových skúšok sa uskutoční dňa 9. apríla 2019 (utorok) v priestoroch budovy Súkromnej strednej umeleckej školy. Prezentácia žiakov začína o 7:30. Tešíme sa na Vás!
04.04.2019 10:42
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
Vážení rodičia, milí žiaci! Oznamujeme Vám, že zápis žiakov do 1. ročníka na štúdium v školskom roku 2019/2020 sa uskutoční dňa 9. apríla 2019 (utorok) v čase od 8:00 - 11:00 v priestoroch školskej jedálne. Všetky potrebné informácie obdržíte prostredníctvom listovej korešpondencie.
04.04.2019 10:35
OCENENIA NAŠICH ŠTUDENTOV
Tento rok sa konal už 31. ročník regionálnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby, ktorú organizuje Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom. Do AMFA 2019 sa zapojilo niekoľko našich študentov, ktorí získali aj významné umiestnenia a ocenenia. Všetci ocenení postupujú do krajského kola. V kategórii do 16 rokov získala 3. miesto aj Čestné uznanie Elizabeth Gálová a 2. miesto si odniesla Alexandra Lepková (obe 1. A). V kategórii do 21 rokov sa zaskvela 1. miestom Vanesa Hrnková z 2. A. V tejto istej kategórii si odniesli ocenenia za 2. miesto Miška Kundráková (2. A), za 3. miesto vo farebnej fotografii Timea Selecká (2. A) a takisto získala 3. miesto, ale v čiernobielej fotografii, Elizabeth Vojteková (2. A). Tento rok sme mali zastúpenie aj v kategórii nad 21 rokov vďaka externému študentovi Milanovi Husnajovi, ktorý si odniesol 2. miesto. Všetkým blahoželáme a držíme palce v krajskom kole. Všetky práce sú vystavené v Pohronskom osvetovom stredisku do 19. apríla.
04.04.2019 10:19
VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK 2019
Vážení rodičia, milí žiaci! Kliknutím na tento odkaz /files/1554127747_Vysledky-talentovych-skusok-1-.pdf si môžete pozrieť výsledky talentových skúšok konaných dňa 1. apríla 2019, kde sú uvedené kódy žiakov prijatých na štúdium na Súkromnú strednú umeleckú školu v Hodruši-Hámroch v školskom roku 2019/2020.
01.04.2019 16:04
TALENTOVÉ SKÚŠKY 2019
Vážení rodičia, milí žiaci! Dňa 1. apríla 2019 (pondelok) sa uskutočnia talentové skúšky. Registrácia žiakov začína o 7:30 vo vestibule školy. Tešíme sa na Vás!
27.03.2019 11:57
VOĽNO UDELENÉ RIADITEĽOM SSUŠ
Milí žiaci, dňa 1.apríla 2019 (pondelok) udelil riaditeľ SSUŠ RNDr. Michálik voľno z dôvodu konania talentových skúšok. Vyučovanie začína 2. apríla (utorok).
27.03.2019 11:55
AJ TOTO SA ROBÍ NA PRAXI
Naši grafici a výtvarníci sa venujú rôznym činnostiam na praxi. Nedávno si vyskúšali Tlač z hĺbky a grafici vytvorili prvý polep na schody.
25.03.2019 09:48
PRÍBEH KVAPKY
Príbeh kvapky, takto nazvala svoje fotografie študentka Elizabeth Gálová a odoslala ich do súťaže, ktorú organizuje Asociácia vodárenskej spoločnosti pri príležitosti Svetového dňa vody. Za svoje dielo získala ocenenie, ktoré jej osobne odovzdal prezident AVS Ing. Stanisla Hreha, Phd. Elizabeth gratulujeme.
25.03.2019 09:29
ŠKOLSKÉ KOLO SOČ
Dňa 28. 2. 2019 sa konalo školské kolo SOČ, do ktorého sa tento rok zapojilo 7 prác v 3 odboroch. V odbore História zvíťazil Lukáš Mičányi z 2.A s prácou o runovom písme, a teda postúpil aj do krajského kola. V odbore Učebné pomôcky zvíťazili Marek Kvašnica (3.A), Benjamín Papánek (3.A) a Nikolas Žilovec (2.A), ktorí vytvorili spoločnú prácu Kresba aktu. No a v našom najpočetnejšom odbore č. 16 zvíťazila Aneta Sadyová (4.B). Víťazom blahoželáme, všetci postúpili do krajského kola, na ktorom nás budú, dúfame, veľmi dobre reprezentovať. No a ostatným ďakujeme za účasť. 
11.03.2019 11:47
MATURITNÉ SKÚŠKY 2019
Dňa 12. marca 2019 si naši maturanti otestujú svoje vedomosti v EČ a PFIČ zo slovenského jazyka a literatúry a dňa 13. marca z cudzích jazykov. Držíme im palce, aby sa im táto prvá skúška podarila čo najlepšie. Študenti ostatných ročníkov majú počas týchto dní Cvičenie na ochranu života a zdravia.  
11.03.2019 11:13
VÝHRA V GRAFICKEJ SÚŤAŽI
Tak a máme aj víťaza súťaže "navrhni dizajn potlače na šálku"!!! Stala sa ňou naša študentka z 3.B, Karin Petrová :) GRATULUJEME! Vyhrala s počtom 2185 hlasov!
28.02.2019 12:21
TALENTOVÉ SKÚŠKY 2019
Vážení rodičia, milí žiaci, v priloženom súbore si môžete pozrieť kritériá na talentové skúšky, ktoré sa uskutočnia 1. apríla 2019. /files/1551352061_talentovky.PDF
28.02.2019 12:10
VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI 2019
21. februára sa konal v našej škole dobrovoľný odber krvi - Valentínska kvapka krvi. Tejto dobročinnej akcie sa zúčastnilo vyše 20 darcov z našej školy, ale aj z dediny. 
26.02.2019 10:57
SSUŠ V MNÍCHOVE
Okrem rôznych súťaží, výstav, prezentácií a iných zaujímavých udalostí, organizuje naša škola aj výlet na zlatnícky veľtrh do Mníchova. 3 dňový výlet je vždy niečim obzvláštnený. Tento rok, okrem návštevy výstavy INHORGENTA, navštívili účastníci zájazdu aj známe kováčske mesto YBBSITZ či HALLSTATT, ktorý s obľubou navštevovala aj cisárovná Sissi. Nakoniec nevynechali ani rodisko svetoznámeho hudobného skladateľa Mozzarta, Salzburg.
26.02.2019 10:35
VERNISÁŽ HISTORICKÉ REMESLO
Presne na Valentína sa uskutočnilo slávnostné otvorenie našej putovnej výstavy Historické remeslo od praveku po súčasnosť, ktorá tentokrát zavítala do Tekovského múzea v Leviciach. Výstavu, ktorá v sebe ukrýva historickú pútavosť a súčasný trend, môžete navštíviť aj vy, každý pracovný deň od 10:00 - 18:00 a v nedeľu od 10:00 - 16:00. Výstava je inštalovaná v Kapitánskej budove v hradnom areáli v Leviciach do 6. 5. 2019. Všetci ste srdečne vítaní. Vo fotogalérii si môžete pozrieť, ako to vyzeralo na vernisáži.
20.02.2019 09:29
VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI 2019
Dňa 21. februára 2019 sa uskutoční Valentínska kvapka krvi, ktorú opätovne organizujeme v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. V priestoroch našej školy, v čase od 7:30 - 10:00, môžete podporiť túto dobročinnú akciu a prísť darovať vašu krv. Nezabudnite si priniesť kartičku poistenca a kartu darcu krvi. Tešíme sa na Vašu spoluprácu.
12.02.2019 07:26
NAŠI ÚSPEŠNÍ GRAFICI
Naši šikovní propagační grafici z 3.B triedy sa nedávno zúčastnili súťaže "Navrhni dizajn potlače na šálku”, ktorú organizovala spoločnosť Aso Vending s.r.o.. Do súťaže sme poslali 10 návrhov a z celkového počtu vyše 100 návrhov bolo vybratých do online hlasovania návrhov 6. Veľkým úspechom je to,že sa do to top 6 dostali aj 2 návrhy našich žiakov. Konkrétne sú to žiačky Karin Petrová a Veronika Bielaková, ktorým gratulujeme!Zároveň Vám chceme dať do povedomia spomenuté online hlasovanie na https://asovending.sk/dizajn-potlace-pre-salku-hlasovanie/ , kde si môžete spomínané vybrané návrhy na šálku pozrieť a zároveň do 20.2.2019 zahlasovať a podporiť našich študentov. V našej galérii si môžete zase pozrieť všetky návrhy, ktoré boli zaslané do súťaže.Mgr. art. Linda Holodová  
12.02.2019 07:15
LYŽIARSKY KURZ 2019
V priebehu prvého februárového týždňa absolvovali naši druháci lyžiarsky kurz v stredisku Salamandra rezort Banská Hodruša. Víkendové obavy z upršaného počasia sa, vďakabohu, nenaplnili a môžeme povedať, že sme mali ukážkové slnečné počasie. Všetci tí, ktorí už techniky lyžovania ovládali, sa zlepšili a tí, ktorí stáli na lyžiach prvýkrát, sa do tohto športu zamilovali a veľmi dobre konkurovali aj pokročilým lyžiarom, čo nás nesmierne teší. Dobrá nálada, krásne počasie a veľa športového vyžitia boli našim každodenným spoluhráčom. 
09.02.2019 08:10
ENKAUSTIKA alebo teambuilding
Počas polročných prázdnin si niektoré naše pani učiteľky a vychovávateľky zorganizovali veľmi príjemný deň, ktorý sa niesol v hesle kreativity, tvorivosti a dobrej nálady. Vďaka kolegyni Mgr. Brigantovej sa oboznámili s technikami enkaustiky, a samozrejme, si to aj vyskúšali. Nakoniec, posúďte sami, že ich práce sú obdivuhodné. Veríme, že v tejto začatej tradícii budeme pokračovať aj počas ďalších rokov.
09.02.2019 08:05
VÝSTAVA - HISTORICKÉ REMESLO
Aj tento rok Vám prinášame výstavu Historické remeslo od praveku po súčasnosť, ktorú organizujeme v spolupráci s Tekovským múzeom v Leviciach a SNM - Archeologickým múzeom v Bratislave. Slávnostná vernisáž sa uskutoční 14. februára o 16:00 v Kapitánskej budove v hradnom aráli v Leviciach. Tešíme sa na Vašu návštevu!
09.02.2019 08:00
PREZENTÁCIA ŠKOLY
Dňa 27. februára 2019 sa uskutoční podujatie, ktoré umožní stredným školám z nášho regiónu prezentovať sa pred žiakmi základných škôl a ich rodičmi. Aj naša škola bude mať svoje miesto, a preto neváhajte a príďte sa na nás pozrieť. Prezentácia škôl sa uskutoční v kine Vatra v Novej Bani v čase od 9:00 - 16:00. Tešíme sa na Vás!
09.02.2019 07:55
školský časopis 4
V predchádzajúcich dňoch uzrelo svetlo sveta ďalšie číslo nášho školského časopisu, ktorý je opäť plný zaujímavostí, noviniek a užitočných informácií pre žiakov. Nech sa páčí, práve tu si ho môžete prečítať aj v elektronickej podobe.
09.02.2019 07:51
TALENTOVÉ SKÚŠKY 2019
Vážení rodičia, žiaci, priatelia! Oznamujeme Vám, že 1.kolo talentových skúšok na našu školu sa uskutoční 1. apríla 2019 (pondelok). Tešíme sa na Vás!
28.01.2019 11:55
ŠKOLSKÝ PLES 2019
Vážení kolegovia, študenti, priatelia! Radi by sme Vás pozvali na náš tradičný školský ples, ktorý sa uskutoční dňa 1. marca 2019 o 19:00 v jedálni SSUŠ. Cena vstupného je 15 eur a zahŕňa prípitok, večeru, víno, minerálku, kávu a popolnočnú kapustnicu. Ani tento rok nebude chýbať tombola a určenie princeznej/princa, kráľovnej a kráľa plesu. Prihlásiť sa môžete do 20.februára 2019 u Mgr. Dankovej. Príďte sa zabaviť s priateľmi.
24.01.2019 11:45
OCENENIE PRE MGR. KARNASA
Práve v predvianočnom čase udelilo Pohronské osvetové centrum v Žiari nad Hronom nášmu kolegovi, vynikajúcemu učiteľovi a skvelému človeku Mgr. Ondrejovi Karnasovi ocenenie za jeho veľký prínos do umenia, fotografie a spoluprácu. Gratulujeme!
09.01.2019 14:40
VIANOČNÉ PRÁZDNINY
Riaditeľ Súkromnej strednej umeleckej školy Vám oznamuje, že na dni 20. (štvrtok) a 21. 12. (piatok) 2018 udelil voľno. Vianočné prázdniny začínajú 23. 12. (nedeľa) a končia 7. 1. 2019 (pondelok). Vyučovanie začína 8. 1. 2019 (utorok).
12.12.2018 09:14
TALENT-UMENIE-KUMŠT 2019
Súkromná stredná umelecká škola v Hodruši-Hámroch pod záštitou Ministerstva školstva Slovenskej republiky vyhlasuje 14. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže Talent - umenie - kumšt. Súťaž je určená pre žiakov vyšších ročníkov základných a základných umeleckých škôl. Aj tento rok sa súťaží v 3 kategóriách: výtvarný návrh úžitkového alebo dekoratívneho predmetu, hotový výrobok a fotografia. Súťažné práce môžete zasielať na adresu školy spolu s vyplnenou návratkou, najneskôr do 4. februára 2019. Všetky informácie nájdete na plagáte vo fotogalérii. Tešíme sa na všetky zaslané práce.
11.12.2018 16:11
BURZA POVOLANÍ
Minulý týždeň sa naša výprava na čele s Mgr. Karnasom a p. Galetom vybrala na burzy povolaní do Martina a Seredi, kde spolu so žiakmi prezentovali pred žiakmi základných škôl našu školu a odbory, ktoré sa vyučujú. Záujemcov bolo dosť, a tak veríme, že sa spoločne uvidíme v školskom roku 2019/2020.
03.12.2018 12:43
TRIEDNA SCHôDZA RODIČOV 3.B
Vážení rodičia, oznamujeme vám, že triedna schôdza rodičov žiakov 3. B triedy sa uskutoční dňa 14. 12. 2018 od 12:00 v triede. Účasť je povinná. V prípade neúčasti, prosím, kontaktujte triednu profesorku Mgr. Volentierovú.
03.12.2018 12:24
IMATRIKULÁCIE PRVÁKOV
Minulý týždeň naši tretiaci zorganizovali, už tradičné imatrikulácie prvákov, ktoré znamenajú akési zasvätenie do radu umelcov z Hodruše. Rôznymi vtipnými úlohami prváci preukázali, že medzi našich umelcov zapadli tak ako sa patrí.
03.12.2018 12:22
NAJKRAJŠIA DOVOLENKOVÁ FOTOGRAFIA
V piatok, 30. 11. 2018 sa konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov fotografickej súťaže Najkrajšia dovolenková fotografia, ktorú organizuje Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom. Všetci ocenení sa stretli v prekrásnych priestoroch vo Svätom Antone. Cenu primátorky mesta Banská Štiavnica - " Najkrajšia fotografia z banskoštiavnického regiónu získala naša žiačka Stanislava Janovská (2. A) za sériu fotografií Banská Štiavnica - Kalvária 1. - 3. Stanke srdečne blahoželáme!
03.12.2018 12:00
ZLATO SLOVENSKA
Mesiac november sa nesie v znamení prezentácie školy v rôznych projektoch a akciách. Jednou z nich bolo aj Zlato Slovenska. Výstava a prezentácia šperkov z rôznych kútov Slovenska. Keďže sa naša škola môže popýšiť šikovnými žiakmi, ktorí vyrábajú krásne a vzácne šperky, nemohli sme chýbať ani my. Modelky na prehliadke odprezentovali tie najkrajšie výrobky, na ktoré sme patrične hrdí ako napríklad Edinin set šperkov cisárovnej Sisi. Vo fotogalérii si môžete pozrieť ako to tam vyzeralo.
22.11.2018 05:41
PREZENTÁCIA ŠKOLY
Počas týchto dní sa naša škola zúčastňuje tradičných prezentácií stredných škôl, ktoré navštevujú žiaci základných škôl spolu s rodičmi, aby si vedeli lepšie vybrať svoje budúce miesto štúdia. Žarnovica, Nová Baňa, Žiar nad Hronom, Levice. To je len zlomok miest, na ktorých sme sa objavili aj my a s radosťou sme privítali každého návštevníka. Veríme, že pre väčšinu z nich sa stane naša škola ich budúcim pôsobiskom. Najbližšie sa naša škola odprezentuje 27. - 28. 11. 2018 v Martine. 
22.11.2018 05:30
TRIEDNA SCHôDZA RODIČOV 1.A
Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že dňa 23. 11. 2018 (piatok) o 12:30 sa uskutoční triedna schôdza rodičov žiakov 1. A triedy. Účasť je povinná. V prípade neúčasti, prosím, kontaktujte triednu profesorku Mgr. Kmeťovú.
13.11.2018 10:36
TRIEDNA SCHÔDZA RODIČOV 2.A
Vážení rodičia, oznamujeme Vám,že dňa 23.11.2018 (piatok) o 12:00 sa uskutoční triedna schôdza rodičov žiakov 2.A triedy. Účasť rodičov je nutná. V prípade neúčasti,prosím kontaktujte triednu profesorku Mgr. Dankovú.
11.11.2018 18:25
Sieťotlačový ateliér na SSUŠ!
S radosťou Vám predstavujeme náš nový sieťotlačový ateliér, ktorý sa pomaly ale isto stáva súčasťou nášho vyučovania umeleckých odborov! Ako prvé sme si vyskúšali potlač vlastného motívu na textilnú tašku a už teraz sa tešíme na ďalšie kreatívne využitie. Mgr. art. Linda Holodová
11.11.2018 17:11
Výstava Ivany Šátekovej Hejtslováci
Tak ako aj minulý školský rok, tak aj tento začali naši študenti návštevou Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici. Výber padol na výstavu Ivany Šátekovej pod názvom Hejtslováci, v ktorej reaguje na aktuálnu spoločenskú situáciu a slovenské „tradičné hodnoty“ ako xenofóbia, homofóbia, mizogýnia, šovinizmus, rasizmus či antisemitizmus. Autorka výstavy sa snaží nemoralizovať a nesúdiť, ale rôzne neduhy našej spoločnosti komentovať síce vážne, no s patričným nadhľadom a ironickým humorom. Mgr.art. Linda Holodová
11.11.2018 16:57
WORKSHOP ENKAUSTIKA
Milí priatelia, srdečne Vás pozývame na Enkaustické tvorenie, ktoré sa uskutoční 10. 11. 2018 od 9:00 v priestoroch výtvarného ateliéru našej školy, ktorého hlavná lektorka bude naša kolegyňa Mgr. Ľubomíra Brigantová. Tento workshop sa uskutočňuje prostredníctvom Pohronského osvetového strediska v Žiari nad Hronom. Príďte spoznať starovekú techniku-maľovanie horúcim voskom a zobrať si domov svoje namaľované diela. Strava je zabezpečená. Počet miest je obmedzený, tak neváhajte! Cena workshopu je 3 eurá. Kontakt: pos.vytvarníctvo@gmail.comalebo na mobil: 0911 335 466 Teší sa na vás p. Brigantová.
06.11.2018 08:12
TRIEDNA SCHôDZA RODIČOV 3.A
Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že triedna schôdza rodičov žiakov 3.A triedy sa uskutoční dňa 23. novembra 2018 o 12:00 v 3.A triede. Účasť rodičov je povinná! V prípade neúčasti, prosím, kontaktujte triednu profesorku Mgr. Švecovú.
06.11.2018 07:59
JESENNÉ PRÁZDNINY
Vážení rodičia, milí žiaci! Oznamujeme Vám, že dňa 29. 10. 2018 (pondelok) udeľuje riaditeľ SSUŠ RNDr. Peter Michálik voľno. Dňa 30. 10. 2018 (utorok) je štátny sviatok a od 31. 10. 2018 (streda) do 2. 11. 2018 (piatok) sú jesenné prázdniny. Vyučovanie začína dňa 5. 11. 2018 (pondelok).
18.10.2018 10:04
DOBRÉ ŠKOLY V REGIÓNE
Vážení rodičia, milí deviataci! Mesto Žarnovica organizuje prezentáciu stredných škôl v tomto okrese, ktorej súčasťou bude aj naša škola. Práve tu máte výbornú príležitosť získať potrebné informácie ohľadom štúdia na našej škole, môžete si vyskúšať konkrétne remeslá alebo sa môžete opýtať na to, čo vás zaujíma. Prezentácia sa uskutoční dňa 8. novembra 2018 od 11:00 - 17:00 v tanečnej sále Kultúrneho domu v Žarnovici. Tešíme sa na stretnutie s Vami! 
16.10.2018 11:43
OKAMIH VÝRAZU
Pohronské osvetové stredisko v spolupráci so Súkromnou strednou umeleckou školou organizuje tvorivé dieľne pre širokú verejnosť, ale aj pre amatérskych fotografov pod názvom Okamih výrazu. Nosnou témou tohto workshopu je interiér krajiny. Hlavným lektorom je náš kolega a výborný fotograf Mgr. Ondrej Karnas. Podujatie sa uskutoční dňa 18.10.2018 od 9:00 hod. v priestoroch školy SSUŠ. Vstupné je 1 euro. Tešíme sa na Vás.
16.10.2018 11:37
Nábor žiakov ZŠ v Žiari nad Hronom
Minulý týžden sa niektorí naši žiaci zúčastnili veľmi zaujímavej akcie, ktorú organizuje mesto Žiar nad Hronom pre žiakov základných škôl pod názvom "Lekvár na jednotku". Okrem tradičných maškŕt sa mohli "základniari" poobzerať po svojej budúcej strednej škole. Veľmi nás potešilo, že naše tradičné remeslá zaujali veľký počet žiakov. Dúfame, že sa s väčšinou z nich uvidíme aj osobne v septembri. 
12.10.2018 11:24
VÝSTAVA - Mgr. Karnas
Milí nadšenci umenia! Radi by sme Vám dali do povedomia autorskú výstavu fotografií nášho milého kolegu Mgr. Ondreja Karnasa, ktorá bude inštalovaná v Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom. Slávnostná vernisáž sa uskutoční dňa 10. 10. 2018 (streda) o 16:00 hod. Výstava potrvá do 30. 11. 2018. Ak máte radi fotografie, milujete nevšednú krásu a máte umelecký cit, tak si určite nenechajte ujsť túto výstavu. A takto to vyzeralo na vernisáži.
09.10.2018 13:45
ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI 2018
Súkromná stredná umelecká škola v spolupráci so Slovenským Červeným krížom opäť organizuje študentskú kvapku krvi. Dňa 11.10.2018 (štvrtok) v čase od 7:30 - 10:00 bude prebiehať v priestoroch našej školy dobrovoľný odber krvi, do ktorého sa môže zapojiť každý zdravý človek, ktorý má minimálne 18 rokov. Je potrebné si priniesť kartičku poistenca a v prípade opakovaného darcovstva aj kartu dobrovoľného darcu krvi. Každá krvná skupina je potrebná a dôležitá, a tak neváhajte a príďte podporiť túto humanitnú akciu. Každému darcovi vopred ďakujeme.
04.10.2018 07:17
TRIEDNA SCHôDZA RODIČOV 4.A, 4.B
Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že triedna schôdza rodičov 4.A, 4.B triedy sa bude konať 5.10.2018 (piatok) o 12:00 hod. v 4.A triede. Žiadame Vás o vašu účasť. V prípade neúčasti, prosím, kontaktujte triednu učiteľlku Mgr. Búriovú.
04.10.2018 07:10
VÝSTAVA - UMELECKÉ REMESLO
Dňa 19. septembra 2018 sa konala slávnostná vernisáž pri príležitosti otvorenia našej putovnej výstavy Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť. Niekoľko desiatok pozvaných hostí prišlo na slávnostné otvorenie, ktoré spríjemnili vystúpenie žiakov z umeleckej školy a príhovory. Výstava je tentokrát umiestnená v Gemersko - malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote a pre verejnosť je k dispozícii každý pracovný deň do 30. novembra 2018. Vo fotogalérii si môžete pozrieť, ako to tam včera prebiehalo.
20.09.2018 10:23
VERNISÁŽ UMELECKÉ REMESLO
Milí priatelia, pozývame Vás na vernisáž k putovnej výstave Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť, ktorá sa uskutoční dňa 19. septembra 2018 o 15:00 v priestoroch Gemersko-malohontského múzea. Výstava bude otvorená pre verejnosť do 30. novembra 2018.
19.09.2018 12:33
WORKSHOP NA NAŠEJ ŠKOLE
Dňa 8. septembra (sobota) 2018 sa uskutočnil v našej škole workshop pod názvom LINORYT, ktorého hlavným cieľom bolo priblížiť túto grafickú techniku amatérskym výtvarníkom. Lektorkou workshopu bola Mgr. Michaela Forgáčová. Vo fotogalérii si môžete pozrieť, ako to tam vyzeralo.
19.09.2018 12:20
DNI MESTA V ŽARNOVICI
Počas minulého víkendu sa konali tradičné Dni mesta v Žarnovici, ktorých súčasťou sú rôzne podujatia, jarmok, ale aj prezentácia tradičných remesiel. Naša škola nesmela chýbať a vo svojom stánku robila kováčske, rytecké, ale aj zlatnícke práce. Tak ako každý rok, aj teraz sme mali veľa návštevníkov. Vo fotogalérii si môžete pozrieť, ako to tam prebiehalo.
11.09.2018 11:51
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2018/2019
Milí študenti, slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční 3. septembra (pondelok) o 9.00 hod. pred budovou školy. Možnosť ubytovať sa v školskom internáte bude už 2. septembra (nedeľa) od 16.00 hod. Tešíme sa na Vás!
23.08.2018 10:38
PONUKA ŠTÚDIA
Pomaturitné špecializačné štúdium. Štúdium je zamerané na podporu výtvarného a kreatívneho myslenia a tvorby v oblasti masovokomunikačných médií, reklamy a webdizajnu. Študujú sa len odborné predmety. Väčšinou profilujú absolventa v smere jeho predchádzajúceho štúdia, resp. zdokonaľujú ho v grafike, výtvarníctve, dizajne, používaní digitálnych technológií, či tvorbe reklamnej fotografie. Absolvent sa vie uplatniť v náročných odborných profesiách odborov grafického dizajnu, grafiky vizuálnych komunikácií a tvorivého i realizačného procesu komunikačných technológií, teda v celej šírke prostriedkov i foriem pôsobenia súčasnej vizuálnej kultúry. K tomu sa súbežne priraďuje ovládanie a práca s celou škálou informačných technológií. Absolvent je pripravený na okamžité zaradenie sa do praxe, keďže 1/3 štúdia je venovaná konkrétnym úlohám s možnosťou praxe a realizácie týchto úloh vo firmách zodpovedajúcich svojim profesijným charakterom odboru štúdia. Štúdium je ukončené absolventskou skúškou a absolvent získa absolventský diplom spoločne s titulom “DiS“ - diplomovaný špecialista. Zároveň odbor pripravuje absolventa na vysokoškolské štúdium tohto alebo príbuzného zamerania.  Možnosť prihlásiť sa máte ešte do 31.augusta 2018
23.08.2018 10:40
MAJSTROVSTVÁ SVETA V RYŽOVANí ZLATA
Počas teplých letných augustových dní sa v našej dedine, konkrétne v Salamandra rezorte, konalo veľmi prestížne podujatie Majstrovstvá sveta v ryžovaní zlata, ktorého sa zúčastnilo niekoľko tisíc ľudí z celého sveta. Naša škola mala tak vynikajúcu príležitosť odprezentovať svoje remeslá a umenie. O návštevníkov pri našom stánku nebola núdza a razenie mincí si vyskúšali návštevníci z Fínska, Česka, Holandska, Poľska, ale aj z Juhoafrickej republiky. Ďakujeme našim žiakom a zamestnancom, ktorí aj napriek prázdninám a dovolenkám boli ochotní stráviť čas na tomto podujatí. Vo fotogalérii si môžete pozrieť, ako to tam vyzeralo. 
23.08.2018 10:41