PONUKA ŠTÚDIA
Pomaturitné špecializačné štúdium. Štúdium je zamerané na podporu výtvarného a kreatívneho myslenia a tvorby v oblasti masovokomunikačných médií, reklamy a webdizajnu. Študujú sa len odborné predmety. Väčšinou profilujú absolventa v smere jeho predchádzajúceho štúdia, resp. zdokonaľujú ho v grafike, výtvarníctve, dizajne, používaní digitálnych technológií, či tvorbe reklamnej fotografie. Absolvent sa vie uplatniť v náročných odborných profesiách odborov grafického dizajnu, grafiky vizuálnych komunikácií a tvorivého i realizačného procesu komunikačných technológií, teda v celej šírke prostriedkov i foriem pôsobenia súčasnej vizuálnej kultúry. K tomu sa súbežne priraďuje ovládanie a práca s celou škálou informačných technológií. Absolvent je pripravený na okamžité zaradenie sa do praxe, keďže 1/3 štúdia je venovaná konkrétnym úlohám s možnosťou praxe a realizácie týchto úloh vo firmách zodpovedajúcich svojim profesijným charakterom odboru štúdia. Štúdium je ukončené absolventskou skúškou a absolvent získa absolventský diplom spoločne s titulom “DiS“ - diplomovaný špecialista. Zároveň odbor pripravuje absolventa na vysokoškolské štúdium tohto alebo príbuzného zamerania.  Možnosť prihlásiť sa máte ešte do 31.augusta 2018
22.08.2018 10:29
MAJSTROVSTVÁ SVETA V RYŽOVANí ZLATA
Počas teplých letných augustových dní sa v našej dedine, konkrétne v Salamandra rezorte, konalo veľmi prestížne podujatie Majstrovstvá sveta v ryžovaní zlata, ktorého sa zúčastnilo niekoľko tisíc ľudí z celého sveta. Naša škola mala tak vynikajúcu príležitosť odprezentovať svoje remeslá a umenie. O návštevníkov pri našom stánku nebola núdza a razenie mincí si vyskúšali návštevníci z Fínska, Česka, Holandska, Poľska, ale aj z Juhoafrickej republiky. Ďakujeme našim žiakom a zamestnancom, ktorí aj napriek prázdninám a dovolenkám boli ochotní stráviť čas na tomto podujatí. Vo fotogalérii si môžete pozrieť, ako to tam vyzeralo. 
22.08.2018 09:52
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2018/2019
Milí študenti, slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční 3. septembra 2018 (pondelok) o 9:00 hod. pred budovou školy. Možnosť ubytovať sa v školskom internáte bude už 2. septembra (nedeľa) od 16:00 hod. Tešíme sa na Vás!
06.09.2017 07:55
REVIŠTSKÉ PODZÁMČIE 2018
Posledných pár rokov, tradične, organizuje vedenie školy posedenie na Revištskom Podzámčí, kde sa v príjemnej atmosfére zídu všetci zamestnanci školy, aby si spoločne oddýchli, zabavili sa a pospomínali na školský rok. Aj tento rok nechýbal výborný guláš či pečené pstruhy, ktoré pripravili najmä pán riaditeľ Michálik, zástupca OV p. Švihla či p. Karnas. Dobrá a uvoľnená atmosféra sa niesla celým dňom. Vo fotogalérii ponúkame malú ochutnávku z akcie. 
04.07.2018 09:20
SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2017/2018
28. júna sa v našej škole slávnostne ukončil školský rok a žiaci si prevzali nielen vysvedčenia, ale niektorí aj ocenenia či pochvali od triednych učiteľov alebo riaditeľa školy. Vo fotogalérii si môžete pozrieť,ktorí žiaci si svojou prácou a činnosťou počas školského roka zaslúžili odmenu od riaditeľa RNDr. Michálika. Na záver nám už nezostáva nič iné, len všetkým žiakom popriať veselé a dobrodružné prázdniny, no a našim pedagógom, vychovávateľom, majstrom, ale aj ostatným zamestnancom školy prajeme oddych, relax a načerpanie nových síl do školského roka 2018/2019. Hurá prázdniny!!!
03.07.2018 09:24
ŠKOLSKÝ ČASOPIS 3
Tesne pred koncom školského roka sa našim dievčatám, novinárkam, podarilo vydať aj 3. číslo obľúbeného školského časopisu. Vo fotogalérii si môžete prečítať, čo všetko zaujímavé vtesnali do posledného čísla školského roka 2017/2018.
03.07.2018 08:31
SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA
Milí žiaci, oznamujeme Vám, že slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční dňa 28.júna (štvrtok) o 9:00 hod pred budovou školy. Vysvedčenia si prevezmete od svojich triednych učiteľov o 8:00 vo svojich triedach. 
26.06.2018 21:10
NADNÁRODNÉ STRETNUTIE ERASMUS+
Dňa 25.6.2018 sa uskutočnilo finálne stretnutie účastníkov projektu Erasmus+, do ktorého sa zapojila naša škola v spolupráci s ostravskou umeleckou školou AVEart. Cieľom tohto nadnárodného stretnutia bolo zhodnotenie projektu, výstava výstupov účastníkov, a teda našich aj českých študentov. Pozvanie prijali aj zástupcovia ostravskej školy, a tak sa v kongresovej miestnosti hotela Salamandra rezort odohralo priateľské stretnutie. Vo fotogalérii si môžete pozrieť, ako to tam vyzeralo.
26.06.2018 21:06
VÝSTAVA ERASMUS+
Dňa 20.júna sa uskutočnila výstava výstupov žiakov, ktorí sa zapojili počas tohto školského roka do vzdelávacieho programu Erasmus+. Tento program absolvovala naša škola v spolupráci s ostravskou umeleckou školou AVEart, pričom naši žiaci navštívili školu v Ostrave a naopak, českí žiaci sa vzdelávali aj u nás. Vo fotogalérii si môžete pozrieť, ako to na včerajšej vernisáži v Žarnovici vyzeralo. 
21.06.2018 13:25
SZABÓOV GRAFICKÝ LUČENEC
Na počesť významnej osobnosti Novohradu, maliara a grafika Júliusa Szabóa, sa každý rok koná súťažná prehliadka detí, mládeže a dospelých v grafike. Primátorka mesta Lučenec Alexandra Pivková vyhlásila tento rok 21. ročník celoslovenskej a 14. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže „Szabóov grafický Lučenec“. Organizátorom súťaže je Mesto Lučenec a spoluorganizátorom LUKUS Lučenec. Nosnou témou tohto ročníka bolo Cestovanie a okrem našich študentov - grafikov sa zapojila do súťaže aj pedagogička Mgr. art Linda Holodová. Do súťaže sa zapojilo vyše 240 prác zo Slovenska, ale aj zahraničia. Nakoniec sme si odniesli 2. miesto za prácu Filipa Prieberu z 2.B, odmenu za kolektívnu prácu celej 2.B triedy a takisto odmenu pre Mgr. art Holodovú. Všetkým blahoželáme!
20.06.2018 12:36
FESTIVAL KUTIA - FERRACULUM 2018
Počas víkendu sa naši žiaci a pedagógovia zúčastnili veľmi prestížneho podujatia v rakúskom Ybbsitzi - Ferraculum 2018. Na podujatí sa prezentovali kováčski majstri z celého sveta, a samozrejme, nechýbali tam ani majstri p. Volentier a p. Schlosser, ktorí sú úzko spätí aj s našou školou. Žiaci 3.B triedy - Matúš, Dominik a Sebastián, ktorí sa venujú kováčskemu odboru, načerpali tak veľa skúseností a vedomostí, z ktorých môžu čerpať vo svojej ďalšej kariére. Naša škola sa opäť odprezentovala medzi svetovou elitou.
20.06.2018 12:12
PLAVECKÝ KURZ 2018
Počas minulého týždňa absolvovali študenti 1.A triedy povinný plavecký kurz v Štúrove. Každoročná obľúbená destinácia nesklamala ani tento rok. Prváci si užili dostatok vody v bazénoch, športu, volejbalu, slnka, ale aj spločných chvíľ, ktoré určite utužili priateľstvá a kolektív triedy. Okrem plávania absolvovali aj edukačný výlet do Ostrihomu, kde im profesor Karnas podal detajlnú prednášku z Dejín umenia. Na záver si dopriali spoločnú opekačku.
19.06.2018 12:29
PLENÉR 2018
Počas minulého týždňa absolvovali naši druháci povinný kurz - Plenér, ktorého cieľom je výtvarná práca v exteriéri. Tento rok sa vybrali do Štúrova, kde spracovávali nielen prírodu v areáli kúpaliska Vadaš, ale aj nádhernú ostrihomskú baziliku. Po splnení všetkých povinností sa študenti mohli vyblázniť aj v bazénoch. Nakoniec si dopriali spoločnú opekačku. 
19.06.2018 12:21
KLAUZÚRNE PRÁCE
V dňoch od 4.- 8.júna všetci študenti absolvovali klauzúrne práce, v ktorých ukázali svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti z odborných predmetov. Každý z nich sa počas celého týždňa snažil o to, aby všetky práce mali čo najväčšiu kvalitu. Nakoniec dokázali všetci, že sú šikovní, talentovaní a odhodlaní sa venovať tomu, čo študujú. Vo fotogalérii si môžete pozrieť priebeh celého týždňa. 
19.06.2018 12:06
PONUKA ŠTÚDIA
Vážení záujemcovia! Súkromná stredná umelecká škola v Hodruši-Hámroch Vám aj v školskom roku 2018/2019 ponúka možnosť prihlásiť sa na externé vzdelávanie v učebnom odbore 8545 H Zlatník a klenotník, ktorého dĺžka trvá 2 roky. Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 045/6844 491 alebo prostredníctvom meilu: sekretariat@ssushh.sk. Takisto Vám ponúkame možnosť prihlásiť sa na štúdium špecializačného pomaturitného odboru - Grafika vizuálnych komunikácií. Tento odbor je vynikajúcou voľbou pre ľudí, ktorých zaujímajú médiá, reklama, umenie, sú kreatívni a chceli by sa uplatniť v týchto, alebo podobných pracovných oblastiach. Štúdium končí absolventskou skúškou a študenti získajú titul "Dis". V prípade záujmu, prosím, kontaktujte sekretariát Súkromnej strednej umeleckej školy v Hodruši-Hámroch. Tešíme sa na Vás!
19.06.2018 11:48
Návšteva Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici - výstava Jana Farmanová - "V mojich záhradách"
Keďze výstava Blažeja Baláža mala úspech, grafičky 3.A triedy sa rozhodli, že si ho ešte zopakujú. 30. mája opäť navštívili Stredoslovenskú galériu, no išli si pozrieť výstavu etablovanej slovenskej umelkyne Jany Farmanovej “V mojich záhradách". Jana Farmanová súčasne pôsobí ako pedagóg v Akadémii umení. Jej výstava bola taktiež spojená s edukačnou činnosťou, ktorá spočívala vo vypĺňaní pracovných listov, ktoré žiačky obdržali. Ich vypĺnaním spoznávali a približovali sa autorkinej tvorbe, ktorá pozostáva zo širokej škály malieb. Farmanová je obdivovateľka záhrad a starostlivosti o ňu ako opakujúceho sa rituálu. Inšpiruje ju jej prítomnosť, premena, prerastanie do ľudského príbytku, jej cyklickosť, zraniťeľnosť, ale aj naplnenie pocitu zadosťučinenia ľudskej práce v podobe úrody ako odmeny a zároveň je pre ňu zdrojom vizuálneho zážitku. Autorka svoj vzťah a vyznanie k záhrade paralelne prepojila aj s významom vzťahu k svojim dcéram - starostlivosť, premena, dozrievanie, úspechy potomkov ako reflexia výchovy. Túto výstavu študentky spoznávali samé s pomocou spmínaného pracovného listu, ktorý obdržali. Po ich vyplnení viedli slobodnú diskusiu s lektorku o obrazoch a autorkinej tvorbe. Výstava bola veľmi podnetná, inšpirujúca a v spojení s galerijnou edukáciou a tvorbou vniesla a rozšírila pohľad do sveta umelcov. Už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici. Mgr.art. Linda Holodová
08.06.2018 13:32
Letný Prieskum v Akadémii umení
Kroky grafičiek 3.A triedy smerovali aj do Akadémie umení v Banskej Bystrici. Na pôde Akadémie umení, konkrétne na jednej z jej fakúlt - Fakulte výtvarných umení, si prešli všetkými katedrami a pozreli tvorbu študentov. Mali šťastie aj na obhajoby niektorých prác, čiže videli ako takéto obhajoby na vysokej škole vyzerajú. Pozreli si všetky ateliéry a mali možnosť sa porozprávať nielen so študentami Akadémie, ale aj pedagógmi a vedúcimi katedier. Naskytla sa aj možnosť dať si koláčik, ktorý bol súčasťou jednej práce.  Mgr.art. Linda Holodová
08.06.2018 13:19
Návšteva Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici - výstava Blažej Baláž ghOstwriter
Dňa 17. mája sa študentky 3.A triedy z odboru propagačná grafika zúčastnili výletu do Banskej Bystrice s cieľom navštíviť Stredoslovenskú galériu a Akadémiu umení. V Stredoslovenskej galérii sme si pozreli výstavu slovenského umelca z Trnavy Blažeja Baláža ghOstwriter, ktorého tvorba je známa radikálnou angažovanosťou a politickou aktivitou. Autorovým dominantným spôsobom vyjadrovania sú texty, ktorých podklad tvoria kartónové krabice. Kartónové krabice sú metaforou večne dobiehajúcej časti Európy, ktorá bude možno navždy pre "západ" len baliarňou komodít určených na vývoz. Baláž vo svojej tvorbe nekompromisne hodnotí vzťah východu a západu. Po podnetnej a zároveň edukačnej prehliadke jeho tvorby sme sa pustili do aktivít nadväzujúcich k výstave. Našou prvou úlohou bolo vytvoriť "báseň" z náhodne poskladaných slov, čo nás veľmi bavilo. Tvorba kolektívnej básne nás ale tak pohltila, že sme stihli už len nasledujúcu úlohu a to vytvoriť tajný odkaz, ktorý sme systémom vypichávania "napísali" na náš podklad a potom sme už utekali do Akadémie umení. V Akadémii sme si chceli pozrieť prehliadku semestrálnych prác študentov v letnom semestri, takzvaný prieskum. Mgr.art. Linda Holodová
08.06.2018 13:02
VÝSTAVA V KOMÁRNE
Naša putovná výstava, Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť, tentokrát zakotvila v Podunajskom múzeu v Komárne. Dňa 19. mája sa konala slávnostná vernisáž, na ktorej sa zúčastnilo veľa nadšencov umenia zo širokej verejnosti. Výstava potrvá až do 31. augusta 2018, takže, ak budete mať záujem vidieť skvostné umelecké diela našich žiakov, určite neváhajte a navštívte Podunajské múzeum v Komárne. Vo fotogalérii si môžete pozrieť, ako to na vernisáži vyzeralo.
22.05.2018 15:23
OBHAJOBY PRAKTICKEJ ČASTI OZ
V piatok, 11. 5. 2018, mali naši štvrtáci neľahkú úlohu. Čakala ich obhajoba praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, ktorej predchádzala ich mesačná práca. Naši maturanti to zvládli veľmi dobre, a tak ich v nasledujúcom týždni čaká študijné voľno pred ústnou časťou maturitnej skúšky. Tá sa začne 21. mája, pričom ich čakajú skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, z anglického jazyka, no a samozrejme, aj z odborných predmetov. Držíme im všetkým palce, aby aj táto časť dopadla tak dobre ako ich obhajoby.
13.05.2018 21:15
ŠKOLSKÝ ČASOPIS 2
Práve v týchto dňoch sa dostalo do rúk študentov a pedagógov 2. číslo nášho školského časopisu. Opäť je veľmi zaujímavý, pútavý, poučný, ale aj zábavný. Pokiaľ ste ešte nemali možnosť prečítať si ho osobne, práve tu, v priloženej fotogalérii, si ho môžete pozrieť. Určite stojí za to!
13.05.2018 21:07
EXKURZIA TRIEDY 3.B
Dňa 3. mája sa študenti 3.B triedy zúčastnili náučnej exkurzie do Banskej Štiavnice. Navštívili Galériu Jozefa Kollára, kde mali možnosť vidieť množstvo architektonických, maliarskych a sochárskych prác. Výstava bola obohatená originálmi grafík, ktoré dotvárali edíciu Stopy. Po návšteve galérie študenti pracovali na projektovej časti, ktorá súvisela s vyučovaním dejín výtvarnej kultúry. V Banskej Štiavnici si tak mohli overiť nadobudnuté vedomosti o architektúre od gotiky po klasicizmus.
13.05.2018 20:44
OZNAM
Vážení rodičia, milí žiaci! Oznamujeme Vám, že dňa 7.mája 2018 (pondelok) riaditeľ SSUŠ RNDr. Michálik udelil voľno. Vyučovanie sa tak začne dňa 9.mája (streda).
04.05.2018 14:43
MLADÝ TVORCA 2018
27. - 28. apríla 2018 sa konalo podujatie Mladý tvorca v Nitre. Každoročne sa zúčastňujeme tohto podujatia a nebolo tomu inak ani tento rok. Vo fotogalérii si môžete pozrieť, ako to tam vyzeralo a kto reprezentoval našu školu.
04.05.2018 14:39
CELOSLOVENSKÉ KOLO SOČ
Dňa 27. apríla 2018 sa uskutočnilo celoslovenské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti v Žiline, kde sme mali zastúpenie aj my. Naši tretiaci Sebastián Bielich, Matúš Gajdoš a Edina Kováčová sa uchádzali o popredné priečky so svojou prácou o Avarskom vojakovi z Komárna. Vďaka ich talentu, šikovnosti a odbornosti sa umiestnili na 1. mieste, za čo si získali obdiv nielen v Žiline, ale aj u nás, v Hodruši. Blahoželáme!
04.05.2018 14:33
TRIEDNA SCHôDZA RODIČOV 2.B
Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že dňa 4.mája (piatok) 2018 o 12:00 sa uskutoční triedna schôdza rodičov žiakov 2.B. Účasť rodičov je povinná. V prípade neúčasti, prosím kontaktujte triednu profesorku Mgr. Volentierovú.
25.04.2018 12:41
TRIEDNA SCHôDZA RODIČOV 1.A
Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že dňa 4.mája (piatok) 2018 o 12:00 sa uskutoční triedna schôdza rodičov žiakov 1.A triedy. Účasť rodičov je povinná. V prípade neúčasti, prosím kontaktujte triednu profesorku Mgr. Dankovú na telefónnom čísle 0910 532 569. 
25.04.2018 12:39
Záverečné prezentácie projektu Nové umělecké techniky K1 Erasmus+
19. apríla 2018 absolvovali študenti z partnerskej školy AVE ART Ostrava záverečné prezentácie, na ktorých odprezentovali všetky poznatky a skúsenosti, ktoré počas 3 týždňov nadobudli v našej škole. Vo fotogalérii si môžete pozrieť, aké výnimočné diela sa im podarili.
25.04.2018 12:36
TUK 2018
Dňa 20.4.2018 organizovala naša škola slávnostné vyhlásenie celoslovenskej výtvarnej súťaže TUK - talent-umenie-kumšt 2018, ktoré bolo spojené s výstavou a prezentáciou súťažných prác. Za pomoci ctených hostí z rôznych štátnych orgánov a inštitúcií sme rozdali ceny víťazom v jednotlivých kategóriách, ale takisto aj Hlavnú cenu, Cenu za internetové hlasovanie, ale aj Cenu starostu obce Hodruša-Hámre. Vo fotogalérii si môžete pozrieť, ako to tam vyzeralo. Keďže bola prítomná aj miestna televízia Tv Panorama, zostrih zo slávnostného dňa si môžete pozrieť na internetovej stránke televízie. 
24.04.2018 14:45
VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽE TUK
Vážení rodičia, milí žiaci! Srdečne Vás pozývame na slávnostné vyhlásenie výsledkov výtvarnej súťaže Talent-umenie-kumšt 2018, ktoré sa uskutoční v piatok 20.apríla 2018 o 12:30 v školskej jedálni SSUŠ. Okrem prevzatia ocenení si môžete pozrieť súťažné práce žiakov, ale aj prezentácie jednotlivých študijných odborov či prác našich žiakov. Tieto prezentácie budú prístupné od 11:00 v priestoroch školy. Tešíme sa na Vašu návštevu. Víťazné práce si môžete pozrieť po kliknutí na nasledovný link. http://tuk.sk/index.php?stranka=vit_prace&kat=vn  
18.04.2018 13:31
Projekt LiveArt ERASMUS+
V tomto období, od 9. - 20. apríla 2018, prebieha na našej škole druhé projektové stretnutie projektu LiveART. Počas dvoch týždňov sú u nás študenti z Ave Art Ostrava a oboznamujú sa s klasickými spôsobmi výtvarného spracovania kovov a drahých kameňov. Študenti nadobúdajú osobnú skúsenosť s technikami odboru Výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov so špecializáciou na zlatníctvo a strieborníctvo, v ktorom získajú skúsenosť so základnými zlatníckymi technikami a výrobou jednoduchých šperkov. Ďalšou špecializáciou v tomto odbore je aj plošné a plastické rytie kovov, v ktorom sa v praxi oboznámia s technikami ručného rytia do kovu.
17.04.2018 10:58
VERNISÁŽ V PRIEVIDZI
12. apríla 2018 sa konala v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi slávnostná vernisáž k veľmi obľúbenej výstave - Remeslo od praveku po súčasnosť. Táto putovná výstava sa predstavila nielen v Prievidzi, ale v minulosti aj v Novej Bani, Lučenci či v Bratislave. Na výstave možno obdivovať keltského náčelníka, kňažnú z Dedinky či Galskú devu. Samozrejme, je to len zlomok z neskutočného diapazónu našej tvorby. Neváhajte, a choďte si pozrieť výstavu, v ktorej sa ocitnete v staroveku, ale aj v 20. storočí naraz. Výstava potrvá do 13. mája 2018.
17.04.2018 04:54
VYHODNOTENIE AMFO 2018
V piatok, 13. apríla, sa konala slávnostná vernisáž spojená s odovzdávaním ocenení vo fotografickej súťaži AMFO 2018. Naši študenti patrili medzi veľkých favoritov a Vlaďa, Stanka, Miška, Timea, Elizabeth a Kaja si prevzali svoje ceny. Blahoželáme!
17.04.2018 04:13
VÍŤAZNÉ PRÁCE AJ TENTO ROK!
Aj tento rok sa naši fotografi zapojili do regionálnej súťaže "Amatérska fotografická tvorba" - AMFO. V tomto, už 29. ročníku, našu školu reprezentovalo až 21 žiakov. Súťažilo sa v dvoch vekových a v dvoch súťažných kategóriách (čiernobiela a farebná fotografia). V kategórii do 16 rokov sa zapojili do súťaže 4 žiaci a v kategórii od 16 do 21 rokov sa zapojilo 17 žiakov. Z celkových, 14. ocenení, získali naši žiaci celkom 9 ocenení: 1. miesto – 2x, 2. miesto – 3x, 3. miesto – 2x, Čestné uznanie – 2x. Konkrétne - Dve 1. miesta získala Timea Selecká z 1.A v kategórii do 16. rokov farebná fotografia. V kategórii farebná fotografia do 16 rokov získala Čestné uznanie Elizabeth Vojteková z 1.A. V kategórii od 16 do 21 rokov čiernobiela fotografia získali 2. miesto Miška Manová (4.A) a Stanka Ďurdáková (3.A). V rovnakej vekovej kategórii farebná fotografia získala dve 2. miesta Vlaďa Špiriaková (4.A) a 3. miesto Kaja Balačinová (2.N). Čestné uznanie v tejto kategórii získala Stanka Ďurdáková. Všetkým dievčatám blahoželáme, no a samozrejme, vďaka patrí aj vyučujúcemu odboru fotografický dizajn Mgr. Karnasovi. 
11.04.2018 19:47
KRAJSKÉ KOLO SOČ 2018
V piatok 6.4.2018 sa konalo krajské kolo SOČ (stredoškolská odborná činnosť) v Lučenci. Našu školu reprezentovali Monika Sklenková, Aneta Sadyová, Lukáš Mičányi, Matúš Gajdoš, Sebastián Bielich a Edina Kováčová. Posledným trom menovaným sa podarilo vo svojej kategórii obsadiť prvé miesto a postúpiť na celoslovenskú SOČ, ktorá sa tento rok bude konať v Žiline. Všetkým našim študentom ďakujeme za peknú reprezentáciu, no a samozrejme, Sebastiánovi, Matúšovi a Edine blahoželáme k postupu a držíme palce v celoslovenskom kole.
11.04.2018 19:32
SLOVENSKÉ ZLATO
Od 4. - 6. apríla 2018 sa zástupcovia našej školy v zložení Ing. Zliechovec, Mgr. Art Holodová, Edina Kováčová a Maťo Šimek zúčastnili prezentácie našej školy, na ktorú sme boli pozvaní od Slovenského kultúrneho inštitútu v Budapešti. Počas prezentácie sa predviedli modelky a modeli s našimi šperkami. Veľký úspech zožali najmä repliky šperkov cisárovnej Sissi, ktoré vyhotovila naša žiačka Edina Kováčová. Vo fotogalérii si môžete pozrieť, ako to tam prebiehalo. 
11.04.2018 19:26
ĎALŠÍ ÚSPECH
Naši výtvarníci sa zapojili do výtvarnej súťaže, ktorá bola vyhlásená pri príležitosti Svetového dňa vody. Do súťaže sa zapojilo 45 výtvarných prác z rôznych umeleckých škôl. Ocenené boli však len 4 práce. Medzi nimi aj práca "Veľryby" od nášho Nikolasa Žilovca z 1.A. Práve on získal cenu od prezidenta AVS p. Ing. Hrehu. Na fotografiách si môžete pozrieť, ako to vyzeralo na vernisáži a oceňovaní prác žiakov. Nikolasovi blahoželáme!
11.04.2018 19:11
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
Vážení rodičia, milí žiaci! Oznamujeme Vám, že zápis žiakov do 1. ročníka na štúdium v školskom roku 2018/2019 sa uskutoční dňa 10.4.2018 (utorok) v čase od 9:00 - 11:00 v školskej jedálni. Nezabudnite si so sebou priniesť zápisný lístok a poplatok 10 eur. 
05.04.2018 13:05
2. termín talentových skúšok
Vážení rodičia, milí žiaci! Oznamujeme Vám, že 2. termín talentových skúšok sa uskutoční dňa 10.4.2018 (utorok) od 7:30 hod. v priestoroch školy.
05.04.2018 13:01
Výsledky talentových skúšok konaných dňa 4.4.2018
Vážení rodičia, milí žiaci! Prinášame vám výsledkovú listinu žiakov, ktorí úspešne absolvovali talentové skúšky konané dňa 4.4.2018 a boli prijatí do 1. ročníka na štúdium v školskom roku 2018/2019 na Súkromnej strednej umeleckej škole v Hodruši-Hámroch. /files/1522851470_Vysledky-talentovych-skusok.docx
04.04.2018 16:25
KRITÉRIÁ TALENTOVÝCH SKÚŠOK
Vážení žiaci, prinášame Vám kritériá na telentové skúšky pre školský rok 2018/2019, ktoré sa uskutočnia dňa 4. apríla 2018 od 7:30 v priestoroch budovy Súkromnej strednej umeleckej školy v Hodruši-Hámroch.   
02.03.2018 06:53
ŠKOLSKÉ KOLO SOČ
8. marca sa uskutočnilo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti pre školský rok 2017/2018. Opäť sme mali najväčšie zastúpenie v odbore 16. – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba. V tejto kategórii získali 1. miesto študenti Matúš Gajdoš, Sebastián Bielich a Edina Kováčová (všetci z 3.B), ktorí zhotovili zbroj Avarov. Na 2. mieste sa umiestnila Aneta Sadyová (3.B) s poľovníckym šperkom. 3. miesto si odniesli študenti 1. ročníka Samuel Švaral a Pavol Kružlic. V odbore č. 13 – História, filozofia, právne vedy sa odprezentoval Lukáš Mičányi z 1.A, ktorý spracoval tému - Runové písmo, s ktorou zvíťazil. Odbor č. 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie reprezentovali dievčatá z 3.A Mariana Ďurkovičová a Monika Sklenková, ktoré pracovali spoločne. Všetci víťazi postúpili do krajského kola, ktoré sa bude konať 6. apríla v Lučenci. Víťazom blahoželáme, držíme palce v ďalších kolách a ostatným zúčastneným ďakujeme za účasť!
17.03.2018 12:07
VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI 2018
8. marca sa v našej škole uskutočnila, už tradičná, Valentínska kvapka krvi, ktorú spoluorganizujeme so Slovenským Červeným krížom. Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili a podporili túto šľachetnú akciu. 
17.03.2018 11:49
ŠKOLSKÉ KOLO SOČ
Milí študenti, školské kolo SOČ sa uskutoční dňa 8. marca (štvrtok) O 13:00 V 2.N triede.
02.03.2018 07:14
MATURITNÉ SKÚŠKY 2018
13. a 14. marec sa niesol v hesle písomných maturitných skúšok. Naši maturanti to so slovenským a anglickým jazykom nemali ľahké, ale veríme, že to zvládli dobre. Najbližšie ich budú čakať praktické maturity, no a v máji to budú ústne maturitné skúšky. Držíme im palce.
17.03.2018 12:10
TALENT-UMENIE-KUMŠT 2018
Mílí priatelia, oznamujeme Vám, že od 1. marca 2018 budete mať možnosť hlasovať za vaše obľúbené diela v internetovom hlasovaní na www.tuk.sk. Hlasovanie bude ukončené 16.4.2018, a preto neváhajte a podporte svojim hlasom vášho favorita!  
28.02.2018 15:21
VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI 2018
Dňa 8.3.2018 sa v našej škole uskutoční, už tradičná Valentínska kvapka krvi. V čase od 8:00 do 10:00 môžu všetci plnoletí študenti, zamestnanci, ale aj miestni obyvatelia prísť podporiť tento dobročinný skutok a svojou kvapkou krvi pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Nezabudnite si priniesť kartičku poistenca (kartičku darcu krvi) a občiansky preukaz. Tešíme sa na Vás!
25.02.2018 19:42
ŠKOLSKÝ ČASOPIS
V predchádzajúcich dňoch uzrel svetlo sveta náš školský časopis, ktorý prináša zaujímavosti, ale aj dôležité informácie zo života školy. Môžete si prečítať rozhovor s riaditeľom školy RNDr. Michálikom, predstavíme vám aj žiakov, ktorí dosiahli úspechy, zhrnieme akcie školy, ale takisto si našla svoje miesto aj zábava v podobe tajničky či sudoku. Vďaka Mgr. Búriovej, Mgr. Forgáčovej, Barbore Pulišovej a ostatných zainteresovaných sa môžete ponoriť do "nášho" sveta. 
25.02.2018 19:33
LYŽIARSKY KURZ 2018
Práve v týchto dňoch (12.-16.2.2018) absolvujú naši druháci povinný lyžiarsky kurz v lyžiarskom stredisku Salamandra SKI v Banskej Hodruši. V galérii si môžete pozrieť, ako sa im zatiaľ darí.
14.02.2018 11:36
JARNÝ SALÓN 2018
Tento rok sa konal už 30. ročník regionálneho kola celoslovenskej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby, ktorej súčasťou boli aj naši študenti. Šikovné výtvarníčky, Miška Sčípová, Sarah Horná a Natália Vakulová (1.A), získali za svoju tvorbu Čestné uznanie. Takisto ho získal aj Miro Mačas. Veľkú radosť nám však urobil Sebastian Bielich (3.B) za kovaný svietnik, s ktorým získal 1. miesto. Gratulujeme!
14.02.2018 11:28
OKAMIH VÝRAZU
Minulý rok sa naša škola, aj vďaka Mgr. Ondrejovi Karnasovi, zapojila do tvorivých dielní Okamih výrazu, ktoré boli určené pre amatérskych fotografov. V prvom cykle sa venovali zobrazeniu architektúre mesta a v druhom portrétnej fotografii. Jednotlivé práce boli potom vystavené na výstave v Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom.
07.02.2018 13:03
ŠKOLSKÝ PLES 2018
Piatok, 2.2.2018, perfektný deň na ešte lepšiu akciu. A takou presne aj bol školský ples 2018. Milí ľudia, usmiate tváre a výborná zábava až do skorých ranných hodín. Aj tohtoročný ples sa vydaril, tombola sa rozdala a zvolili sme si aj nových zástupcov princeznej, princa, kráľovnej a kráľa plesu. Verím, že budúci ročník bude opäť zaručenou zábavou. 
04.02.2018 14:11
DIVADELNÉ PREDSTAVENIE
Tento týždeň sa naši študenti zúčastnili divadelného predstavenia pod názvom Lásky jednej plavovlásky v divadle Astorke Korzo. Herecké obsadenie bolo naozaj unikátne. Hlavné úlohy si zahrali herci ako Juraj Kemka, Matej Landl, Miroslav Noga, Zita Furková či Marta Sládečková. Okrem nich boli aj v hľadisku známe osobnosti, ako napríklad Boris Filan. Študenti, ale aj naši českí hostia, sa veľmi dobre pobavili.
04.02.2018 13:43
OLYMPIÁDA V NEMECKOM JAZYKU
Dňa 18. januára sa konalo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Naša, ešte len prváčka, Sarah Horná (1.A) vyhrala celé kolo, a tak postúpila do krajského kola. Blahoželáme!
26.01.2018 10:39
MEDIALIZÁCIA ŠKOLY
Dňa 23.1.2018 odvysielala televízia RTVS 2 reportáž o našej škole a aktuálnej výstave. Pán riaditeľ RNDr. Michálik porozprával o histórii, ale aj súčasnosti školy. Celú reláciu si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz.https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13082/146905
24.01.2018 12:50
POLROČNÉ PRÁZDNINY
Oznamujeme Vám, že polročné prázdniny sú 2. februára 2018 (piatok). Vyučovanie sa začína 5. februára.
17.01.2018 10:51
VÝSTAVA - UMELECKÉ REMESLO
Oznamujeme Vám, že dňa 30.1.2018 o 16:00 v priestoroch Pohronského múzea v Novej Bani sa uskutoční slávnostná vernisáž k putovnej výstave Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť. Príďte sa pokochať umeleckými výtvormi našich žiakov, ktoré zachytávajú tradície minulosti, ale aj súčasné trendy. Tešíme sa na Vás!
17.01.2018 10:49
POLROČNÁ KLASIFIKAČNÁ PORADA
Oznamujeme Vám, že dňa 30.1.2018 sa uskutoční polročná klasifikačná porada.
17.01.2018 10:45
ŠKOLSKÝ PLES 2018
Vážení priatelia, srdečne Vás pozývame na Školský ples, ktorý sa uskutoční 2. februára 2018 o 18:00 v školskej jedálni. Cena vstupného za osobu je 12 eur a zahrňuje prípitok, večeru, víno, minerálku, kávu, kapustnicu a hudbu. Môžete sa tešiť na bohatú tombolu, ukážky spoločenských tancov, no a samozrejme, nebude chýbať ani voľba kráľovnej/kráľa a princeznej/princa plesu. Prihlásiť sa môžete u Mgr. Dankovej do 26. januára. Dovtedy je potrebné uhradiť aj vstupné. Tešíme sa na Vás!
17.01.2018 10:43
VOĽNO UDELENÉ RIADITEĽOM SSUŠ
Vážení rodičia, milí žiaci, oznamujeme Vám, že dňa 22.12.2017 (piatok) udeľuje riaditeľ SSUŠ RNDr. Peter Michálik voľno. 
20.12.2017 17:47
NAPÍSALI O NÁS!
Jeden z najčítanejších denníkov na Slovensku napísal článok o našej študentke Edine Kováčovej, ktorej sa podarilo vyhotoviť repliku šperkov, ktoré nosila cisárovná Sissi. Kliknutím na odkaz, si môžete prečítať celý článok. https://www.cas.sk/clanok/634265/unikatny-kusok-slovenskej-stredoskolacky-strateny-nahrdelnik-cisarovnej-sissi-stvorila-za-2-mesiace/
20.12.2017 17:45
VERNISÁŽ REMESLO A UMENIE
Minulý štvrtok, v predvianočnom období, sa konala slávnostná vernisáž k výstave Remeslo a umenie, ktorú zorgaizovala naša škola v spolupráci s MsKS v Žiari nad Hronom. Unikátna výstava prilákala nadšencov umenia, ktorí obdivovali skvosty našich študentov. Pozrite si sami, ako to tam vyzeralo.
20.12.2017 17:35
projekt LiveArt Erasmus Ostrava
4. decembra odišli naši vybraní žiaci za dobrodružstvom, novými vedomosťami a skúsenosťami do partnerskej školy v Ostrave. Už počas prvých dní mali o program postarané. Zažili prvé stretnutie s mestom Ostrava, urobili si prehliadku po ateliéroch a dielňach v škole Ave Art, samozrejme, sa zapojili aj do výučby a dokonca ich navštívil aj Mikuláš s čertom. Vo fotogalérii si môžete pozrieť, ako sa im zatiaľ darí.
08.12.2017 07:22
VÝSTAVA-REMESLO A UMENIE
Mílí priatelia, srdečne Vás pozývame na výstavu Remeslo a umenie, ktorú organizuje MsKC Žiar nad Hronom v spolupráci so Súkromnou strednou umeleckou školou. Slávnostná vernisáž sa uskutoční 14.12.2017 o 16:00 vo Výstavnej sieni MsKC v Žiari nad Hronom. Cieľom výstavy je ukázať verejnosti umelecké diela, ktoré vytvorili naši študenti. Výstavu môžete navštíviť v termíne od 15.12.2017 - 31.1.2018 každý pracovný deň v čase od 8:00 - 20:00 hod. Vstup na výstavu je voľný. Všetci ste srdečne vítaní!
07.12.2017 07:16
NÁBORY
V uplynulých dvoch týždňoch sa zúčastnili naši pedagógovia a žiaci náborových stretnutí v Martine a v Trnave. Záujem o naše odbory a školu je stále veľký, čomu sa, samozrejme, veľmi tešíme.
05.12.2017 11:29
TRIEDNA SCHôDZA RODIČOV 2.B
Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že dňa 1.12.2017 (piatok) o 11:00 sa uskutoční triedna schôdza rodičov žiakov 2.B triedy. Účasť rodičov je povinná. V prípade neúčasti, prosím, kontaktujte triednu profesorku Mgr. Volentierovú
24.11.2017 07:03
NAJKRAJŠIA DOVOLENKOVÁ FOTOGRAFIA
Dňa 16. novembra 2017 sa uskutočnila vernisáž k jubilejnému 20. ročníku výstavy "Najkrajšia dovolenková fotografia 2017". Táto vstava sa konala v múzeu vo Svätom Antone, ktoré sídli v areáli Národnej kultúrnej pamiatky Svätoantonského kaštieľa. Pri medzinárodnej účasti tento rok vystavovalo celkom 29 autorov (12 autorov zo SSUŠ Hodruša - Hámre) s 224 fotografiami a naša škola získala Čestné uznanie za kolekciu fotografií.
21.11.2017 12:11
BURZY INFORMÁCIÍ
Počas tohto týždňa absolvovali naši pedagógovia spolu so žiakmi Burzy informácií v Šali, Seredi, Bánovciach nad Bebravou a v Lučenci. Odovzdali informácie o našich študijných odboroch a odpovedali na otázky žiakov zo základných škôl. Veríme, že väčšina z nich budú našimi budúcimi žiakmi.
12.11.2017 17:22
TRIEDNA SCHôDZA RODIČOV 2.A
Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že triedna schôdza rodičov žiakov 2.A triedy sa uskutoční dňa 1.12.2017 o 12:00 hod. v 2.A triede. V prípade neúčasti, prosím, kontaktujte triednu profesorku Mgr. Švecovú.
12.11.2017 17:07
AMFO 2017
Minulý týždeň došlo k vyhláseniu výsledkov 45. ročníka celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby. Zapojili sa do nej aj naši žiaci a neostali sme na prázdno. V kategórii do 16 rokov - čiernobiela fotografia dostala čestné uznanie žiačka 2.B triedy TAMARA KOPEROVÁ za fotografiu "Dotyk beznádeje". Zároveň na výstave vystavili aj jej ďalšiu fotografiu "Dievča z porcelánu II.". Výstavu týchto fotografií je možné vidieť v Galérii Mlyny v Nitre do 24. novembra 2017. Pripomíname, že do finále postúpilo celkom 436 autorov so 718 fotografiami. Tamare blahoželáme!  
08.11.2017 08:06
IMATRIKULÁCIE PRVÁKOV
25. októbra usporiadali žiaci tretích ročníkov slávnostnú imatrikuláciu prvákov, na ktorej boli prijatí do študentského cechu umelcov. Samozrejme, nebolo to len tak zadarmo. Prváci museli ukázať svoje umelecké nadanie, kreativitu, ale aj srandu a humor. Nakoniec prevzali z rúk riaditeľa SSUŠ imatrikulačný list.
06.11.2017 13:01
ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI 2017
Koniec októbra opäť patril dobročinnej akcii Študentská kvapka krvi. Tu vám prinášame fotogalériu.
03.11.2017 14:40
NÁVRATKA TUK
Vážení súťažiaci, kliknutím na tento odkaz si môžete stiahnuť návratku do súťaže TUK 2018 https://drive.google.com/open?id=0B7jATUvjn0zpSmpkNlI2WUVJTVk
27.10.2017 13:52
JESENNÉ PRÁZDNINY
Oznamujeme Vám, že jesenné prázdniny začínajú 30.10.2017 (pondelok) a končia 1.11.2017 (streda). Riaditeľ SSUŠ udeľuje riaditeľské voľno dňa 2. a 3.11.2017 (štvrtok, piatok). Vyučovanie začína 6.11.2017 (pondelok).
26.10.2017 17:29
Projekt LiveArt ERASMUS+
Vážení žiaci, rodičia a pedagógovia, sme radi, že Vám môžeme oznámiť, že v školskom roku 2017/2018 nám bol schválený projekt programu Erazmus+ s názvom LiveArt. Projekt je zameraný na odbornú stáž a mobilitu žiakov. Našim cieľom v projekte je spoločne so školu AVE ART Ostrava http://aveart.cz/ podporiť medzinárodnú „živú” spoluprácu medzi inštitúciami. Tvoriť „živé” - súčasné umenie pomocou moderných technológií aplikovateľných v praxi. Rozvíjať schopnosti kooperácie a komunikácie. Spolupracovať pri vzdelávaní a výchove svojich študentov, predovšetkým, v oblasti odbornej prípravy v umeleckých odboroch. V rámci študentskej mobility bude zapojených 15 žiakov + 2 náhradníci z 2. - 4. ročníka. Prednostne sme vybrali študentov, ktorí sú schopní vo väčšej miere využiť získané zručnosti zo zvolenej oblasti odbornej stáže. Študentov z 1. ročníka sme nevyberali, keďže nemajú ešte žiadne získané znalosti v študijnom odbore.  Výber bol zameraný na: - Študentov, ktorí počas štúdia ukázali svoje umelecké kvality a vedúci odboru     potvrdzujú ich umeleckú kvalitu. - Študentov s dobrým prospechom (to potvrdí triedny učiteľ). - Študentov s minimálnym počtom zmeškaných hodín (tiež potvrdí triedny učiteľ). - Študentov doporučených výtvarnými pedagógmi školy. - Študentov, ktorí majú záujem a sú motivovaní k získaniu nových skúseností a zručností.   Hodnotiaca komisia Mgr. Martina Čavojská Mgr. art. Linda Holodová Mgr. Ondrej Karnas Mgr. Michaela Forgáčová   Dňa 2.10.2017 došlo k výberu 15 žiakov + 2 náhradníci 2.A Figuliová Aneta Korálová Ema Papánek Benjamín 2.B Dvorská Kristína Heglasíková Natália Koperová Tamara Matušíková Barbora Petrová Karin Priebera Filip 3.A Ďurdáková Stanislava Andrejuvová Simona Kmeťová Barbora Sádecká Mária Vajdová Katarína 3.B Sadyová Aneta Náhradníci: Senčáková Monika, Nestrašilová Michaela
17.10.2017 10:00
ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI
Dňa 27. 10. 2017 (piatok) organizuje Súkromná stredná umelecká škola v spolupráci s Červeným krížom dobrovoľné darovanie krvi, v čase od 8:00 - 10:00 v priestoroch našej školy. Ak máte viac ako 18 rokov a ste zdraví, aj vy môžete pomôcť a zachrániť niekomu život. Na odber je potrebné priniesť si kartičku poistenca, občiansky preukaz a v prípade opakovaného darovania aj kartičku darcu krvi. Veríme, že prídete podporiť tento humánny skutok v čo najvyššom počte.
23.10.2017 13:13
TRIEDNA SCHôDZA RODIČOV 1.A
Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že dňa 20. 10. 2017 (piatok) o 12:00 sa uskutoční triedna schôdza rodičov žiakov 1.A triedy v 1.A triede. Účasť rodičov je povinná. V prípade neúčasti, prosím, kontaktujte triednu profesorku Mgr. Kleinovú.
11.10.2017 21:11
SLOVENSKÉ ZLATO
Minulý týždeň sme sa zúčastnili prezentácie šperkov v poľskej Varšave, ktorú zorganizoval Instytut Slowacki, aby podporil mladých, talentovaných zlatníkov a šperkárov. Naše šperky zaujali všetkých návštevníkov a získali si obdiv. Pre SSUŠ to bola perfektná prezentácia a pre autorov šperkov výborná skúsenosť.
09.10.2017 13:19
TRIEDNA SCHôDZA RODIČOV 3.A,3.B
Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že dňa 6.10.2017 (piatok) o 12:00 sa uskutoční triedna schôdza rodičov žiakov 3.A a 3.B triedy. Účasť rodičov je povinná. V prípade neúčasti kontaktujte, prosím, triednu profesorku Mgr.Búriovú.
09.10.2017 13:02
TVORIVÉ DIELNE FOTOGRAFOV
Dňa 26. 9. 2017 sa výber našich fotografov zúčastnil Tvorivých dielní, ktoré boli tento rok v Kremnici. Pohľadom svojich objektívov zobrazili mesto a jeho krásy, ktoré boli vystavované 28.9. na vernisáži v Kremnickom hrade. 
29.09.2017 10:12
PREZENTÁCIA ŠKOLY
27. septembra 2017 sa naša škola zúčastnila veľmi zaujímavého podujatia Lekvár na jednotku. Základná škola na Ulici Dr. Jánskeho v Žiari nad Hronom v spolupráci s Pohronským osvetovým strediskom a MsKC v Žiari nad Hronom usporiadali už 5. ročník varenia tradičného slivkového lekváru, ktorého súčasťou bola aj prezentácia okolitých odborných stredných škôl. Naši pedagógovia spolu so žiakmi prezentovali študijné odbory a malí školáci boli nadšení. S radosťou sa zapájali do aktivít, ktoré boli súčasťou prezentácie našej školy. Na fotografiách si môžete pozrieť ako to tam veselo vyzeralo.
29.09.2017 09:57
2. MIESTO PRE NAŠU ŠKOLU V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI
Ineko opäť zostavilo rebríček najlepších škôl v rámci Slovenska, ale aj Banskobystrického kraja. S radosťou Vám prinášame výsledky, podľa ktorých sme sa umiestnili na 2. mieste v rámci Banskobystrického kraja a na nádhernom 25. mieste v rámci Slovenska. Vidieť, že naša škola naberá to správne smerovanie a veríme, že budúci rok to bude opäť lepšie. http://skoly.ineko.sk/rebricky/?r=2017&ts=SO%C5%A0&k=6&l=0&u&h=skore&ms=0
27.09.2017 07:18
TRIEDNA SCHôDZA RODIČOV 4.A
Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že triedna schôdza rodičov žiakov 4.A triedy sa uskutoční dňa 29.9.2017 (piatok) o 12:00 v 4.A triede. Účasť rodičov je povinná, v prípade neúčasti, prosím, kontaktujte triednu profesorku Mgr. Kmeťovú.
27.09.2017 07:12
DNI MESTA V ŽARNOVICI
8. 9. 2017 sa uskutočnili Dni mesta v Žarnovici, ktorého súčasťou bol aj tradičný jarmok a prezentácia remesiel z okolia. Aj tento rok sa vybrala prezentovať naše remeslá školská výprava, ktorej súčasťou boli študenti a pedagógovia odbornej praxe. Návštevníkov najviac zaujali zlatníci, ktorí priamo pred ich zrakmi vyrábali šperky, ale aj kováči, vďaka ktorým si okoloidúci mohli vyskúšať kutie železa. 
12.09.2017 18:19
HEFAISTON 2017
Už tradične, posledný augustový týždeň patril medzinárodnému kováčskemu stretnutiu na hrade Helfštýn v Čechách, ktorého súčasťou je už niekoľko rokov aj naša škola. Tento rok to bol 36. ročník, na ktorom sa predstavili kováči z rôznych kútov sveta, aby priamo pod holým nebom zhotovili úžasné diela. Umelci sa predstavili v rôznych kategóriách ako napríklad klasické či umelecké kováčstvo, výroba šperku, zbrane, ale aj kovorytecké práce. Pred stovkami návštevníkov sa predstavili Maťo Šimek, ale aj pán riaditeľ Michálik, a samozrejme, opäť sme zaujali ako vždy.
12.09.2017 18:02
SLOVENSKO BEZ DROG
Počas včerajšieho dňa 6.9. sa na našej škole uskutočnila edukatívna beseda Pravda o drogách, ktorú organizuje občianske združenie Slovensko bey drog. Zúčastnili sa jej študenti všetkých ročníkov.
07.09.2017 10:05