Srdcom TRAdičné!
   S radosťou Vám oznamujeme, že nám bol pre školský rok 2021/2022 schválený projekt spolufinancovaný z programu Európskej únie ERASMUS+! Projekt nesie názov “Srdcom TRAdičné” a vznikol v kontexte viacerých faktorov tvoriacich projekt. Cieľom projektu je spoločne s našou partnerskou školu AveArt v Ostrave podporiť medzinárodnú - živú spoluprácu medzi inštitúciami a zároveň uchovávať súčasti kultúrneho dedičstva využitím tradičných umeleckých postupov a technológií v súčasnej dobe, umení a predovšetkým v praxi. V rámci dvoch výmenných študijných mobilít sa jedna skupina vybraných študentov v praxi zoznámi s tradičným postupom výroby keramiky od prípravy keramickej hmoty, tvarovania, sušenia, vypaľovania a zdobenia výrobku glazúrou a engobou a druhá na pôde našej školy v Hodruši-Hámroch získa zručnosti z odboru Cizelovanie - jemné ručné umelecké spracovanie kovu.  Projekt bude zavŕšený spoločnou výstavou prác vytvorených počas projektu s názov Srdcom tradičné.
13.01.2021 19:29
Výučba v šk.roku 2020/2021
Priebeh výučby po vianociach sa na základe aktuálnych usmernení vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky začína 11.1.2021 (pondelok). Výučba bude prebiehať dištančnou formou.Pozn.: Začíname párnym týždňom. Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa upravili aj niektoré pravidlá pri klasifikácii. „Termín na vyskúšanie a hodnotenie za prvý polrok sa predlžuje do 31. marca." Otázka maturitných skúšok sa vyriešila nasledovne: „Ruší sa externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky, teda sloh sa uskutoční v termíne od 12. apríla. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021." O ďalších zmenách, termíne a podmienkach začiatku prezenčného vzdelávania Vás, drahí študenti, budeme včas informovať. Tešíme sa na Vás! :) 
06.01.2021 19:45
VIANOCE 2020
Milí študenti!   Tohtoročné vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021. Začiatok vyučovania po prázdninách je 11. januára 2021 (pondelok). O forme a spôsobe výučby, či bude prezenčná alebo dištančná podľa situácie na Slovensku, Vás budeme informovať prostredníctvom web stránky našej školy a taktiež aj na Facebooku.    Polročné prázdniny, ktorých termín je 1. februára 2021, sa neuskutočnia, to znamená, že vyučovanie druhého polroka sa začína 1. februára 2021 (pondelok).   Zároveň prajeme všetkým študentom, rodičom, pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom školy, priateľom i rodine krásne prežitie sviatkov v zdraví a v pokoji!    
16.12.2020 12:53
Dva póly komplexity
Výstava komplexne reflektuje dekádu tvorby autorskej dvojice Adriany Jánošovej Bútorovej a Martina Jánoša. V nej je divák konfrontovaný introspektívnymi vizuálnymi denníkmi, ale aj statementmi, ktorými autori v časovej lineárnosti akcentujú aktuálnu všeľudskú skúsenosť. Polaritu, diverzitu a dynamiku výstavného projektu definujú využité formálne prostriedky, ktoré v protiklade takzvanej tekutej doby vytvárajú solídne a trvalé artefakty. V prípade Martina Jánoša dominuje objekt, ktorého prostredníctvom reflektuje špecifické vnímanie sveta, ktoré otvára viacvrstvové percepčné konotácie. Adriana Bútorová Jánošová v kontrapunkte komponuje imaginatívne ladené grafické a maliarske výstupy, ktoré odkazujú na imanentné prežívanie a individuálne pomery mysle a citu. Vo vyššie pomenovaných formálnych stránkach polaritu zjednocuje previazanosť vzťahov medzi vysokou a nízkou kultúrou, pričom Godardovským princípom prepájania obrazov a plastík spoločne sprostredkovávajú priestorovú asambláž. Všetky potrebné informácie k návšteve výstavy nájdete tu: 
02.12.2020 08:08
"talent - umenie - kumšt"
Tak, ako každý rok, aj tento rok sa môžete tešiť na súťaž talent - umenie - kumšt! Výtvarná súťaž je určená pre žiakov vyšších ročníkov základných škôl a základných umeleckých škôl. Cieľom našej súťaže je podnietiť vašu tvorivosť, fantáziu, obrazotvornosť a estetické cítenie, ktoré môžete ukázať v jednotlivých kategóriách.  Všetky potrebné informácie sú uvedené nižšie spolu s návratkou, ktorú je potrebné odoslať najneskôr do 15. 2. 2021. Na vaše sa práce sa už nedočkavo tešíme! :)  Návratka: /files/1605810204_navratka-TUK-2021.pdf  
19.11.2020 20:37
Projekt E+
S radosťou Vám oznamujeme, že našej škole bol aj v tomto školskom roku schválený projekt programu EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus+. Cieľom projektu je uchovať súčasti kultúrneho dedičstva využitím tradičných umeleckých postupov a technológií v súčasnej dobe, umení a predovšetkým v praxi. Z toho je odvodený aj názov projektu, ktorý v sebe spája moderné prvky a tradíciu - Srdcom TRAdičné. V priebehu projektu sa uskutočnia podľa plánu projektu dve vzdelávacie stretnutia učiteľov a vybraných skupín študentov. Stretnutia budú orientované do dvoch oblastí odborného zamerania. Prvú oblasť tvoria tradičné postupy výroby keramiky od prípravy keramickej hmoty, tvarovania, sušenia, vypaľovania a zdobenia výrobku glazúrou a engobou. Druhú oblasť zahŕňa cizelovanie - jemné ručné umelecké opracovanie kovu. Zároveň sme sa ale stali aj projektovými partnermi pre projekt schválený našej partnerskej škole AveAre v Ostrave! Na realizáciu oboch projektov sa srdečne tešíme!  
19.11.2020 19:33
Výberové konanie
Inštitút vzdelávania a starostlivosti s.r.o. v Žiline vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Hodruši - Hámroch. Termín výberového konania bude oznámený uchádzačom, ktorí spĺňajú uvedené požiadavky v prílohe, prostredníctvom rady školy.  /files/1603791327_2020-10-vyhlasenie-VK-SSUP-HH.pdf
27.10.2020 10:47
Jesenné prázdniny
Milí študenti! Jesenné prázdniny sa posúvajú na 30.10.2020, pričom 2.11., 6.11., 9.11. budú prázdniny tiež (vždy piatok a pondelok pred a po celoplošnom testovaní). Využite tieto dni na oddych, relax či zábavu (alebo učenie
26.10.2020 08:41
Príhovor pána riaditeľa SŠUP
Milí naši študenti! Celý týždeň sme premýšľali, analyzovali, konštruovali... Napokon sme "vyhútali" plán, vďaka ktorému sa budeme ďalej vídať a vzdelávať sa. Veď, napokon, pozrite sa sami na našej facebookovej stránke. Pevne veríme, že to zvládneme a v pondelok, 19.10.2020 o 7:30, sa na vás tešíme!  :)     Odkaz: https://www.facebook.com/ssushodrusahamre/posts/3191277650999323?notif_id=1602777089613712&notif_t=page_post_reaction&ref=notif 
15.10.2020 17:57
Informácie k dištančnému vzdelávaniu
Milí študenti.Vzhľadom na vzniknutú situáciu, t.j. mimoriadne prerušenie vyučovania, Vás chceme informovať o spôsobe dištančného vzdelávania.V tento týždeň bude od zajtra 13. 10. 2020 prebiehať vzdelávanie spôsobom zadávania úloh a odovzdávanie zadaní cez školský Google Disk a osobné (telefonické, mailové) konzultácie s vyučujúcimi, tak ako to bolo počas prvého mimoriadneho prerušenia na jar. Budú Vás kontaktovať vaši triedni učitelia, aby vám vysvetlili kde čo nájdete. Budú vytvorené nové prístupy na školský web, do ktorých budete ukladať svoje pracovné úlohy a nájdete tam aj študijné materiály.Od pondelka 19. 10. 2020 bude spustené on-line vyučovanie.Čo to znamená?Dostanete upravený rozvrh hodín. Vyučovanie bude prebiehať štyri dni v týždni, po max. 5 hodín denne (predbežne od 7.30 do 12.00 aj s prestávkami). Piatok bude vyčlenený na konzultácie s vyučujúcimi. Vyučovanie bude prebiehať prostredníctvom webových konferenčných aplikácií (ktorá to bude spresníme priebežne). Vyučovacie hodiny budeme teda vysielať naživo zo školy, podľa upraveného rozvrhu v reálnom čase. Vašou povinnosťou bude tieto hodiny sledovať on-line. Na on-line hodinách budete s vyučujúcimi preberať nové učivo. Študijné materiály a vaše domáce úlohy budete riešiť cez už spomínaný Google Disk. Pripojenie sa do učebných on-line tried a účasť na on-line hodinách bude povinná a budeme ju sledovať prostredníctvom príslušných softvérových nástrojov.Študenti, ktorí majú problém s technikou, alebo internetovým pripojením, prosím, upovedomte o tejto skutočnosti svojich triednych učiteľov. Budeme sa snažiť nájsť riešenie. Máme k dispozícii aj tablety na zapožičanie.Všetky ďalšie informácie o rozvrhu, usmernenia k dištančnému vzdelávaniu a spôsobe prenosu on-line hodín budeme aktualizovať do konca tohto týždňa, preto sledujte stránku alebo FB profil našej školy.RNDr. Peter MichálikRiaditeľ SŠUP   
12.10.2020 17:10
! AKTUÁLNA SPRÁVA !
Vážení rodičia, milí žiaci! Podľa nariadenia Krízového štábu SR sa od zajtra, t.j. 12.októbra 2020, až do odvolania prechádza na dištančné štúdium. Všetky podrobné info a usmernenia budú tlmočiť žiakom ich triedni učitelia počas pondelka 12.10.2020. Veci, učebnice, pomôcky si môžete prísť vyzdvihnúť do školy a na internát počas týždňa po dohode s triednym učiteľom a vychovávateľom. 
11.10.2020 12:49
VÝMENNÝ POBYT S AVE ART OSTRAVA
Od 7.septembra absolvovali výmenný pobyt naši študenti so študentami z partnerskej školy AVE ART Ostrava. Počas 2 týždňového pobytu sa českí študenti naučili základy našich remeselných odborov, zúčastnili sa Plochej dráhy v Žarnovici, a takisto si dopriali turistiku. 
24.09.2020 15:56
VOĽNO UDELENÉ RIADITEĽOM SŠUP
Vážení rodičia, milí žiaci! Oznamujeme Vám, že dňa 14.9.2020 (pondelok) riaditeľ SŠUP udeľuje voľno, nakoľko je dňa 15.9.2020 (utorok) sviatok. Vyučovanie sa začne v stredu 16.9.2020. Zároveň Vás chceme upozorniť, že je nevyhnutné priniesť so sebou vytlačené a vyplnené Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti a odovzdať ho triednemu učiteľovi. Žiaci, ktorí sú ubytovaní v školskom internáte, musia toto tlačivo odovzdať aj tam. Tlačivo si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz https://www.ucimenadialku.sk/user/pages/02.usmernenia/01.otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/stredne-skoly/Priloha-5-Vyhlasenie-zakonneho-zastupcu.pdf Zároveň Vás upozorňujeme, že na základe rozhodnutia pandemickej komisie zo dňa 11.9.2020 sa predlžuje povinnosť nosiť rúška v školských zariadeniach do 30.9.2020.
11.09.2020 20:37
OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021
Vážení rodičia, milí žiaci! Oznamujeme Vám, že otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční dňa 2.septembra 2020 (stredu) o 9:00 pred budovou školy. Po krátkom príhovore riaditeľa SŠUP absolvujú žiaci vo svojich triedach s triednym učiteľom základné poučenia a usmernenia k režimu výučby v tomto pandemickom období. Nezabudnite so sebou priniesť vyplnený dotazník o zdravotnom stave, ktorý je dostupný na https://ucimenadialku.sk/user/pages/02.usmernenia/01.otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/stredne-skoly/Priloha-4-Dotaznik-a-vyhlasenie-zakonneho-zastupcu-alebo-plnoleteho-ziaka.pdf?fbclid=IwAR31HM9TpJWSzQsgxOx7X-pO_hgIleUKGji_lqscw46sPJmvh99SKGKRWT4 . Podrobnejšie informácie o ubytovaní na internáte a vstupe do školských zariadení si, prosím, prečítajte v priloženom dokumente. /files/1598274434_otvorenie-sk.roka.docx Tešíme sa na Vás! 
24.08.2020 15:16
USMERNENIE RIADITEĽA K PREVÁDZKE A REŽIMU V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH
Vážení rodičia, milí žiaci! Žiadame Vás, aby ste si preštudovali nasledujúci dokument - usmernenie riaditeľa SŠUP k prevádzke a vnútornému režimu v školských zariadeniach počas nasledujúceho obdobia, ktoré je povinné pre všetkých žiakov a zamestancov. /files/1598271896_Usmernenie-riaditela.docx
24.08.2020 14:34
OZNAM RIADITEĽA SŠUP
Milí rodičia a žiaci našej školy! Blíži sa začiatok školského roka 2020/2021. Určite máte veľa otázok nielen ohľadom štúdia, ale najmä v súvislosti so šírením koronavírusu a pripravenosti škôl na zvládnutie tejto situácie. Preto Vám dávame do pozornosti manuál k otváraniu škôl, ktorý vydalo MŠVVaŠ SR. Prosíme Vás, aby ste si ho prečítali. Naša škola v nadväznosti na tento materiál vydá usmernenie, ktoré bude čoskoro dostupné na našej webovej stránke. Kliknutím na tento link budete presmerovaní na webovú stránku, ktorú zriadilo MŠVVaŠ https://ucimenadialku.sk/usmernenia/otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/stredne-skoly?fbclid=IwAR2N2HvmuJZq3zgWUYZ-bGHWiOoCe7eTQk6kvl-tf1XWmxeF4QRLbtr0Aqs  S pozdravom RNDr. Michálik
24.08.2020 14:09