DOBRÉ ŠKOLY V REGIÓNE
Vážení rodičia, milí deviataci! Mesto Žarnovica organizuje prezentáciu stredných škôl v tomto okrese, ktorej súčasťou bude aj naša škola. Práve tu máte výbornú príležitosť získať potrebné informácie ohľadom štúdia na našej škole, môžete si vyskúšať konkrétne remeslá alebo sa môžete opýtať na to, čo vás zaujíma. Prezentácia sa uskutoční dňa 8. novembra 2018 od 11:00 - 17:00 v tanečnej sále Kultúrneho domu v Žarnovici. Tešíme sa na stretnutie s Vami! 
16.10.2018 11:43
OKAMIH VÝRAZU
Pohronské osvetové stredisko v spolupráci so Súkromnou strednou umeleckou školou organizuje tvorivé dieľne pre širokú verejnosť, ale aj pre amatérskych fotografov pod názvom Okamih výrazu. Nosnou témou tohto workshopu je interiér krajiny. Hlavným lektorom je náš kolega a výborný fotograf Mgr. Ondrej Karnas. Podujatie sa uskutoční dňa 18.10.2018 od 9:00 hod. v priestoroch školy SSUŠ. Vstupné je 1 euro. Tešíme sa na Vás.
16.10.2018 11:37
Nábor žiakov ZŠ v Žiari nad Hronom
Minulý týžden sa niektorí naši žiaci zúčastnili veľmi zaujímavej akcie, ktorú organizuje mesto Žiar nad Hronom pre žiakov základných škôl pod názvom "Lekvár na jednotku". Okrem tradičných maškŕt sa mohli "základniari" poobzerať po svojej budúcej strednej škole. Veľmi nás potešilo, že naše tradičné remeslá zaujali veľký počet žiakov. Dúfame, že sa s väčšinou z nich uvidíme aj osobne v septembri. 
12.10.2018 11:24
VÝSTAVA - Mgr. Karnas
Milí nadšenci umenia! Radi by sme Vám dali do povedomia autorskú výstavu fotografií nášho milého kolegu Mgr. Ondreja Karnasa, ktorá bude inštalovaná v Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom. Slávnostná vernisáž sa uskutoční dňa 10. 10. 2018 (streda) o 16:00 hod. Výstava potrvá do 30. 11. 2018. Ak máte radi fotografie, milujete nevšednú krásu a máte umelecký cit, tak si určite nenechajte ujsť túto výstavu. A takto to vyzeralo na vernisáži.
09.10.2018 13:45
ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI 2018
Súkromná stredná umelecká škola v spolupráci so Slovenským Červeným krížom opäť organizuje študentskú kvapku krvi. Dňa 11.10.2018 (štvrtok) v čase od 7:30 - 10:00 bude prebiehať v priestoroch našej školy dobrovoľný odber krvi, do ktorého sa môže zapojiť každý zdravý človek, ktorý má minimálne 18 rokov. Je potrebné si priniesť kartičku poistenca a v prípade opakovaného darcovstva aj kartu dobrovoľného darcu krvi. Každá krvná skupina je potrebná a dôležitá, a tak neváhajte a príďte podporiť túto humanitnú akciu. Každému darcovi vopred ďakujeme.
04.10.2018 07:17
TRIEDNA SCHôDZA RODIČOV 4.A, 4.B
Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že triedna schôdza rodičov 4.A, 4.B triedy sa bude konať 5.10.2018 (piatok) o 12:00 hod. v 4.A triede. Žiadame Vás o vašu účasť. V prípade neúčasti, prosím, kontaktujte triednu učiteľlku Mgr. Búriovú.
04.10.2018 07:10
VÝSTAVA - UMELECKÉ REMESLO
Dňa 19. septembra 2018 sa konala slávnostná vernisáž pri príležitosti otvorenia našej putovnej výstavy Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť. Niekoľko desiatok pozvaných hostí prišlo na slávnostné otvorenie, ktoré spríjemnili vystúpenie žiakov z umeleckej školy a príhovory. Výstava je tentokrát umiestnená v Gemersko - malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote a pre verejnosť je k dispozícii každý pracovný deň do 30. novembra 2018. Vo fotogalérii si môžete pozrieť, ako to tam včera prebiehalo.
20.09.2018 10:23
VERNISÁŽ UMELECKÉ REMESLO
Milí priatelia, pozývame Vás na vernisáž k putovnej výstave Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť, ktorá sa uskutoční dňa 19. septembra 2018 o 15:00 v priestoroch Gemersko-malohontského múzea. Výstava bude otvorená pre verejnosť do 30. novembra 2018.
19.09.2018 12:33
WORKSHOP NA NAŠEJ ŠKOLE
Dňa 8. septembra (sobota) 2018 sa uskutočnil v našej škole workshop pod názvom LINORYT, ktorého hlavným cieľom bolo priblížiť túto grafickú techniku amatérskym výtvarníkom. Lektorkou workshopu bola Mgr. Michaela Forgáčová. Vo fotogalérii si môžete pozrieť, ako to tam vyzeralo.
19.09.2018 12:20
DNI MESTA V ŽARNOVICI
Počas minulého víkendu sa konali tradičné Dni mesta v Žarnovici, ktorých súčasťou sú rôzne podujatia, jarmok, ale aj prezentácia tradičných remesiel. Naša škola nesmela chýbať a vo svojom stánku robila kováčske, rytecké, ale aj zlatnícke práce. Tak ako každý rok, aj teraz sme mali veľa návštevníkov. Vo fotogalérii si môžete pozrieť, ako to tam prebiehalo.
11.09.2018 11:51
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2018/2019
Milí študenti, slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční 3. septembra (pondelok) o 9.00 hod. pred budovou školy. Možnosť ubytovať sa v školskom internáte bude už 2. septembra (nedeľa) od 16.00 hod. Tešíme sa na Vás!
23.08.2018 10:38
PONUKA ŠTÚDIA
Pomaturitné špecializačné štúdium. Štúdium je zamerané na podporu výtvarného a kreatívneho myslenia a tvorby v oblasti masovokomunikačných médií, reklamy a webdizajnu. Študujú sa len odborné predmety. Väčšinou profilujú absolventa v smere jeho predchádzajúceho štúdia, resp. zdokonaľujú ho v grafike, výtvarníctve, dizajne, používaní digitálnych technológií, či tvorbe reklamnej fotografie. Absolvent sa vie uplatniť v náročných odborných profesiách odborov grafického dizajnu, grafiky vizuálnych komunikácií a tvorivého i realizačného procesu komunikačných technológií, teda v celej šírke prostriedkov i foriem pôsobenia súčasnej vizuálnej kultúry. K tomu sa súbežne priraďuje ovládanie a práca s celou škálou informačných technológií. Absolvent je pripravený na okamžité zaradenie sa do praxe, keďže 1/3 štúdia je venovaná konkrétnym úlohám s možnosťou praxe a realizácie týchto úloh vo firmách zodpovedajúcich svojim profesijným charakterom odboru štúdia. Štúdium je ukončené absolventskou skúškou a absolvent získa absolventský diplom spoločne s titulom “DiS“ - diplomovaný špecialista. Zároveň odbor pripravuje absolventa na vysokoškolské štúdium tohto alebo príbuzného zamerania.  Možnosť prihlásiť sa máte ešte do 31.augusta 2018
23.08.2018 10:40
MAJSTROVSTVÁ SVETA V RYŽOVANí ZLATA
Počas teplých letných augustových dní sa v našej dedine, konkrétne v Salamandra rezorte, konalo veľmi prestížne podujatie Majstrovstvá sveta v ryžovaní zlata, ktorého sa zúčastnilo niekoľko tisíc ľudí z celého sveta. Naša škola mala tak vynikajúcu príležitosť odprezentovať svoje remeslá a umenie. O návštevníkov pri našom stánku nebola núdza a razenie mincí si vyskúšali návštevníci z Fínska, Česka, Holandska, Poľska, ale aj z Juhoafrickej republiky. Ďakujeme našim žiakom a zamestnancom, ktorí aj napriek prázdninám a dovolenkám boli ochotní stráviť čas na tomto podujatí. Vo fotogalérii si môžete pozrieť, ako to tam vyzeralo. 
23.08.2018 10:41