VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽE TUK
Vážení rodičia, milí žiaci! Srdečne Vás pozývame na slávnostné vyhlásenie výsledkov výtvarnej súťaže Talent-umenie-kumšt 2018, ktoré sa uskutoční v piatok 20.apríla 2018 o 12:30 v školskej jedálni SSUŠ. Okrem prevzatia ocenení si môžete pozrieť súťažné práce žiakov, ale aj prezentácie jednotlivých študijných odborov či prác našich žiakov. Tieto prezentácie budú prístupné od 11:00 v priestoroch školy. Tešíme sa na Vašu návštevu. Víťazné práce si môžete pozrieť po kliknutí na nasledovný link. http://tuk.sk/index.php?stranka=vit_prace&kat=vn  
18.04.2018 13:31
Projekt LiveArt ERASMUS+
V tomto období, od 9. - 20. apríla 2018, prebieha na našej škole druhé projektové stretnutie projektu LiveART. Počas dvoch týždňov sú u nás študenti z Ave Art Ostrava a oboznamujú sa s klasickými spôsobmi výtvarného spracovania kovov a drahých kameňov. Študenti nadobúdajú osobnú skúsenosť s technikami odboru Výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov so špecializáciou na zlatníctvo a strieborníctvo, v ktorom získajú skúsenosť so základnými zlatníckymi technikami a výrobou jednoduchých šperkov. Ďalšou špecializáciou v tomto odbore je aj plošné a plastické rytie kovov, v ktorom sa v praxi oboznámia s technikami ručného rytia do kovu.
17.04.2018 10:58
VERNISÁŽ V PRIEVIDZI
12. apríla 2018 sa konala v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi slávnostná vernisáž k veľmi obľúbenej výstave - Remeslo od praveku po súčasnosť. Táto putovná výstava sa predstavila nielen v Prievidzi, ale v minulosti aj v Novej Bani, Lučenci či v Bratislave. Na výstave možno obdivovať keltského náčelníka, kňažnú z Dedinky či Galskú devu. Samozrejme, je to len zlomok z neskutočného diapazónu našej tvorby. Neváhajte, a choďte si pozrieť výstavu, v ktorej sa ocitnete v staroveku, ale aj v 20. storočí naraz. Výstava potrvá do 13. mája 2018.
17.04.2018 04:54
VYHODNOTENIE AMFO 2018
V piatok, 13. apríla, sa konala slávnostná vernisáž spojená s odovzdávaním ocenení vo fotografickej súťaži AMFO 2018. Naši študenti patrili medzi veľkých favoritov a Vlaďa, Stanka, Miška, Timea, Elizabeth a Kaja si prevzali svoje ceny. Blahoželáme!
17.04.2018 04:13
VÍŤAZNÉ PRÁCE AJ TENTO ROK!
Aj tento rok sa naši fotografi zapojili do regionálnej súťaže "Amatérska fotografická tvorba" - AMFO. V tomto, už 29. ročníku, našu školu reprezentovalo až 21 žiakov. Súťažilo sa v dvoch vekových a v dvoch súťažných kategóriách (čiernobiela a farebná fotografia). V kategórii do 16 rokov sa zapojili do súťaže 4 žiaci a v kategórii od 16 do 21 rokov sa zapojilo 17 žiakov. Z celkových, 14. ocenení, získali naši žiaci celkom 9 ocenení: 1. miesto – 2x, 2. miesto – 3x, 3. miesto – 2x, Čestné uznanie – 2x. Konkrétne - Dve 1. miesta získala Timea Selecká z 1.A v kategórii do 16. rokov farebná fotografia. V kategórii farebná fotografia do 16 rokov získala Čestné uznanie Elizabeth Vojteková z 1.A. V kategórii od 16 do 21 rokov čiernobiela fotografia získali 2. miesto Miška Manová (4.A) a Stanka Ďurdáková (3.A). V rovnakej vekovej kategórii farebná fotografia získala dve 2. miesta Vlaďa Špiriaková (4.A) a 3. miesto Kaja Balačinová (2.N). Čestné uznanie v tejto kategórii získala Stanka Ďurdáková. Všetkým dievčatám blahoželáme, no a samozrejme, vďaka patrí aj vyučujúcemu odboru fotografický dizajn Mgr. Karnasovi. 
11.04.2018 19:47
KRAJSKÉ KOLO SOČ 2018
V piatok 6.4.2018 sa konalo krajské kolo SOČ (stredoškolská odborná činnosť) v Lučenci. Našu školu reprezentovali Monika Sklenková, Aneta Sadyová, Lukáš Mičányi, Matúš Gajdoš, Sebastián Bielich a Edina Kováčová. Posledným trom menovaným sa podarilo vo svojej kategórii obsadiť prvé miesto a postúpiť na celoslovenskú SOČ, ktorá sa tento rok bude konať v Žiline. Všetkým našim študentom ďakujeme za peknú reprezentáciu, no a samozrejme, Sebastiánovi, Matúšovi a Edine blahoželáme k postupu a držíme palce v celoslovenskom kole.
11.04.2018 19:32
SLOVENSKÉ ZLATO
Od 4. - 6. apríla 2018 sa zástupcovia našej školy v zložení Ing. Zliechovec, Mgr. Art Holodová, Edina Kováčová a Maťo Šimek zúčastnili prezentácie našej školy, na ktorú sme boli pozvaní od Slovenského kultúrneho inštitútu v Budapešti. Počas prezentácie sa predviedli modelky a modeli s našimi šperkami. Veľký úspech zožali najmä repliky šperkov cisárovnej Sissi, ktoré vyhotovila naša žiačka Edina Kováčová. Vo fotogalérii si môžete pozrieť, ako to tam prebiehalo. 
11.04.2018 19:26
ĎALŠÍ ÚSPECH
Naši výtvarníci sa zapojili do výtvarnej súťaže, ktorá bola vyhlásená pri príležitosti Svetového dňa vody. Do súťaže sa zapojilo 45 výtvarných prác z rôznych umeleckých škôl. Ocenené boli však len 4 práce. Medzi nimi aj práca "Veľryby" od nášho Nikolasa Žilovca z 1.A. Práve on získal cenu od prezidenta AVS p. Ing. Hrehu. Na fotografiách si môžete pozrieť, ako to vyzeralo na vernisáži a oceňovaní prác žiakov. Nikolasovi blahoželáme!
11.04.2018 19:11
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
Vážení rodičia, milí žiaci! Oznamujeme Vám, že zápis žiakov do 1. ročníka na štúdium v školskom roku 2018/2019 sa uskutoční dňa 10.4.2018 (utorok) v čase od 9:00 - 11:00 v školskej jedálni. Nezabudnite si so sebou priniesť zápisný lístok a poplatok 10 eur. 
05.04.2018 13:05
2. termín talentových skúšok
Vážení rodičia, milí žiaci! Oznamujeme Vám, že 2. termín talentových skúšok sa uskutoční dňa 10.4.2018 (utorok) od 7:30 hod. v priestoroch školy.
05.04.2018 13:01
Výsledky talentových skúšok konaných dňa 4.4.2018
Vážení rodičia, milí žiaci! Prinášame vám výsledkovú listinu žiakov, ktorí úspešne absolvovali talentové skúšky konané dňa 4.4.2018 a boli prijatí do 1. ročníka na štúdium v školskom roku 2018/2019 na Súkromnej strednej umeleckej škole v Hodruši-Hámroch. /files/1522851470_Vysledky-talentovych-skusok.docx
04.04.2018 16:25
KRITÉRIÁ TALENTOVÝCH SKÚŠOK
Vážení žiaci, prinášame Vám kritériá na telentové skúšky pre školský rok 2018/2019, ktoré sa uskutočnia dňa 4. apríla 2018 od 7:30 v priestoroch budovy Súkromnej strednej umeleckej školy v Hodruši-Hámroch.   
02.03.2018 06:53
ŠKOLSKÉ KOLO SOČ
8. marca sa uskutočnilo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti pre školský rok 2017/2018. Opäť sme mali najväčšie zastúpenie v odbore 16. – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba. V tejto kategórii získali 1. miesto študenti Matúš Gajdoš, Sebastián Bielich a Edina Kováčová (všetci z 3.B), ktorí zhotovili zbroj Avarov. Na 2. mieste sa umiestnila Aneta Sadyová (3.B) s poľovníckym šperkom. 3. miesto si odniesli študenti 1. ročníka Samuel Švaral a Pavol Kružlic. V odbore č. 13 – História, filozofia, právne vedy sa odprezentoval Lukáš Mičányi z 1.A, ktorý spracoval tému - Runové písmo, s ktorou zvíťazil. Odbor č. 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie reprezentovali dievčatá z 3.A Mariana Ďurkovičová a Monika Sklenková, ktoré pracovali spoločne. Všetci víťazi postúpili do krajského kola, ktoré sa bude konať 6. apríla v Lučenci. Víťazom blahoželáme, držíme palce v ďalších kolách a ostatným zúčastneným ďakujeme za účasť!
17.03.2018 12:07
VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI 2018
8. marca sa v našej škole uskutočnila, už tradičná, Valentínska kvapka krvi, ktorú spoluorganizujeme so Slovenským Červeným krížom. Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili a podporili túto šľachetnú akciu. 
17.03.2018 11:49
ŠKOLSKÉ KOLO SOČ
Milí študenti, školské kolo SOČ sa uskutoční dňa 8. marca (štvrtok) O 13:00 V 2.N triede.
02.03.2018 07:14
MATURITNÉ SKÚŠKY 2018
13. a 14. marec sa niesol v hesle písomných maturitných skúšok. Naši maturanti to so slovenským a anglickým jazykom nemali ľahké, ale veríme, že to zvládli dobre. Najbližšie ich budú čakať praktické maturity, no a v máji to budú ústne maturitné skúšky. Držíme im palce.
17.03.2018 12:10
TALENT-UMENIE-KUMŠT 2018
Mílí priatelia, oznamujeme Vám, že od 1. marca 2018 budete mať možnosť hlasovať za vaše obľúbené diela v internetovom hlasovaní na www.tuk.sk. Hlasovanie bude ukončené 16.4.2018, a preto neváhajte a podporte svojim hlasom vášho favorita!  
28.02.2018 15:21
VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI 2018
Dňa 8.3.2018 sa v našej škole uskutoční, už tradičná Valentínska kvapka krvi. V čase od 8:00 do 10:00 môžu všetci plnoletí študenti, zamestnanci, ale aj miestni obyvatelia prísť podporiť tento dobročinný skutok a svojou kvapkou krvi pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Nezabudnite si priniesť kartičku poistenca (kartičku darcu krvi) a občiansky preukaz. Tešíme sa na Vás!
25.02.2018 19:42
ŠKOLSKÝ ČASOPIS
V predchádzajúcich dňoch uzrel svetlo sveta náš školský časopis, ktorý prináša zaujímavosti, ale aj dôležité informácie zo života školy. Môžete si prečítať rozhovor s riaditeľom školy RNDr. Michálikom, predstavíme vám aj žiakov, ktorí dosiahli úspechy, zhrnieme akcie školy, ale takisto si našla svoje miesto aj zábava v podobe tajničky či sudoku. Vďaka Mgr. Búriovej, Mgr. Forgáčovej, Barbore Pulišovej a ostatných zainteresovaných sa môžete ponoriť do "nášho" sveta. 
25.02.2018 19:33
LYŽIARSKY KURZ 2018
Práve v týchto dňoch (12.-16.2.2018) absolvujú naši druháci povinný lyžiarsky kurz v lyžiarskom stredisku Salamandra SKI v Banskej Hodruši. V galérii si môžete pozrieť, ako sa im zatiaľ darí.
14.02.2018 11:36
JARNÝ SALÓN 2018
Tento rok sa konal už 30. ročník regionálneho kola celoslovenskej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby, ktorej súčasťou boli aj naši študenti. Šikovné výtvarníčky, Miška Sčípová, Sarah Horná a Natália Vakulová (1.A), získali za svoju tvorbu Čestné uznanie. Takisto ho získal aj Miro Mačas. Veľkú radosť nám však urobil Sebastian Bielich (3.B) za kovaný svietnik, s ktorým získal 1. miesto. Gratulujeme!
14.02.2018 11:28
OKAMIH VÝRAZU
Minulý rok sa naša škola, aj vďaka Mgr. Ondrejovi Karnasovi, zapojila do tvorivých dielní Okamih výrazu, ktoré boli určené pre amatérskych fotografov. V prvom cykle sa venovali zobrazeniu architektúre mesta a v druhom portrétnej fotografii. Jednotlivé práce boli potom vystavené na výstave v Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom.
07.02.2018 13:03
ŠKOLSKÝ PLES 2018
Piatok, 2.2.2018, perfektný deň na ešte lepšiu akciu. A takou presne aj bol školský ples 2018. Milí ľudia, usmiate tváre a výborná zábava až do skorých ranných hodín. Aj tohtoročný ples sa vydaril, tombola sa rozdala a zvolili sme si aj nových zástupcov princeznej, princa, kráľovnej a kráľa plesu. Verím, že budúci ročník bude opäť zaručenou zábavou. 
04.02.2018 14:11
DIVADELNÉ PREDSTAVENIE
Tento týždeň sa naši študenti zúčastnili divadelného predstavenia pod názvom Lásky jednej plavovlásky v divadle Astorke Korzo. Herecké obsadenie bolo naozaj unikátne. Hlavné úlohy si zahrali herci ako Juraj Kemka, Matej Landl, Miroslav Noga, Zita Furková či Marta Sládečková. Okrem nich boli aj v hľadisku známe osobnosti, ako napríklad Boris Filan. Študenti, ale aj naši českí hostia, sa veľmi dobre pobavili.
04.02.2018 13:43
OLYMPIÁDA V NEMECKOM JAZYKU
Dňa 18. januára sa konalo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Naša, ešte len prváčka, Sarah Horná (1.A) vyhrala celé kolo, a tak postúpila do krajského kola. Blahoželáme!
26.01.2018 10:39
MEDIALIZÁCIA ŠKOLY
Dňa 23.1.2018 odvysielala televízia RTVS 2 reportáž o našej škole a aktuálnej výstave. Pán riaditeľ RNDr. Michálik porozprával o histórii, ale aj súčasnosti školy. Celú reláciu si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz.https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13082/146905
24.01.2018 12:50
POLROČNÉ PRÁZDNINY
Oznamujeme Vám, že polročné prázdniny sú 2. februára 2018 (piatok). Vyučovanie sa začína 5. februára.
17.01.2018 10:51
VÝSTAVA - UMELECKÉ REMESLO
Oznamujeme Vám, že dňa 30.1.2018 o 16:00 v priestoroch Pohronského múzea v Novej Bani sa uskutoční slávnostná vernisáž k putovnej výstave Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť. Príďte sa pokochať umeleckými výtvormi našich žiakov, ktoré zachytávajú tradície minulosti, ale aj súčasné trendy. Tešíme sa na Vás!
17.01.2018 10:49
POLROČNÁ KLASIFIKAČNÁ PORADA
Oznamujeme Vám, že dňa 30.1.2018 sa uskutoční polročná klasifikačná porada.
17.01.2018 10:45
ŠKOLSKÝ PLES 2018
Vážení priatelia, srdečne Vás pozývame na Školský ples, ktorý sa uskutoční 2. februára 2018 o 18:00 v školskej jedálni. Cena vstupného za osobu je 12 eur a zahrňuje prípitok, večeru, víno, minerálku, kávu, kapustnicu a hudbu. Môžete sa tešiť na bohatú tombolu, ukážky spoločenských tancov, no a samozrejme, nebude chýbať ani voľba kráľovnej/kráľa a princeznej/princa plesu. Prihlásiť sa môžete u Mgr. Dankovej do 26. januára. Dovtedy je potrebné uhradiť aj vstupné. Tešíme sa na Vás!
17.01.2018 10:43
VOĽNO UDELENÉ RIADITEĽOM SSUŠ
Vážení rodičia, milí žiaci, oznamujeme Vám, že dňa 22.12.2017 (piatok) udeľuje riaditeľ SSUŠ RNDr. Peter Michálik voľno. 
20.12.2017 17:47
NAPÍSALI O NÁS!
Jeden z najčítanejších denníkov na Slovensku napísal článok o našej študentke Edine Kováčovej, ktorej sa podarilo vyhotoviť repliku šperkov, ktoré nosila cisárovná Sissi. Kliknutím na odkaz, si môžete prečítať celý článok. https://www.cas.sk/clanok/634265/unikatny-kusok-slovenskej-stredoskolacky-strateny-nahrdelnik-cisarovnej-sissi-stvorila-za-2-mesiace/
20.12.2017 17:45
VERNISÁŽ REMESLO A UMENIE
Minulý štvrtok, v predvianočnom období, sa konala slávnostná vernisáž k výstave Remeslo a umenie, ktorú zorgaizovala naša škola v spolupráci s MsKS v Žiari nad Hronom. Unikátna výstava prilákala nadšencov umenia, ktorí obdivovali skvosty našich študentov. Pozrite si sami, ako to tam vyzeralo.
20.12.2017 17:35
projekt LiveArt Erasmus Ostrava
4. decembra odišli naši vybraní žiaci za dobrodružstvom, novými vedomosťami a skúsenosťami do partnerskej školy v Ostrave. Už počas prvých dní mali o program postarané. Zažili prvé stretnutie s mestom Ostrava, urobili si prehliadku po ateliéroch a dielňach v škole Ave Art, samozrejme, sa zapojili aj do výučby a dokonca ich navštívil aj Mikuláš s čertom. Vo fotogalérii si môžete pozrieť, ako sa im zatiaľ darí.
08.12.2017 07:22
VÝSTAVA-REMESLO A UMENIE
Mílí priatelia, srdečne Vás pozývame na výstavu Remeslo a umenie, ktorú organizuje MsKC Žiar nad Hronom v spolupráci so Súkromnou strednou umeleckou školou. Slávnostná vernisáž sa uskutoční 14.12.2017 o 16:00 vo Výstavnej sieni MsKC v Žiari nad Hronom. Cieľom výstavy je ukázať verejnosti umelecké diela, ktoré vytvorili naši študenti. Výstavu môžete navštíviť v termíne od 15.12.2017 - 31.1.2018 každý pracovný deň v čase od 8:00 - 20:00 hod. Vstup na výstavu je voľný. Všetci ste srdečne vítaní!
07.12.2017 07:16
NÁBORY
V uplynulých dvoch týždňoch sa zúčastnili naši pedagógovia a žiaci náborových stretnutí v Martine a v Trnave. Záujem o naše odbory a školu je stále veľký, čomu sa, samozrejme, veľmi tešíme.
05.12.2017 11:29
TRIEDNA SCHôDZA RODIČOV 2.B
Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že dňa 1.12.2017 (piatok) o 11:00 sa uskutoční triedna schôdza rodičov žiakov 2.B triedy. Účasť rodičov je povinná. V prípade neúčasti, prosím, kontaktujte triednu profesorku Mgr. Volentierovú
24.11.2017 07:03
NAJKRAJŠIA DOVOLENKOVÁ FOTOGRAFIA
Dňa 16. novembra 2017 sa uskutočnila vernisáž k jubilejnému 20. ročníku výstavy "Najkrajšia dovolenková fotografia 2017". Táto vstava sa konala v múzeu vo Svätom Antone, ktoré sídli v areáli Národnej kultúrnej pamiatky Svätoantonského kaštieľa. Pri medzinárodnej účasti tento rok vystavovalo celkom 29 autorov (12 autorov zo SSUŠ Hodruša - Hámre) s 224 fotografiami a naša škola získala Čestné uznanie za kolekciu fotografií.
21.11.2017 12:11
BURZY INFORMÁCIÍ
Počas tohto týždňa absolvovali naši pedagógovia spolu so žiakmi Burzy informácií v Šali, Seredi, Bánovciach nad Bebravou a v Lučenci. Odovzdali informácie o našich študijných odboroch a odpovedali na otázky žiakov zo základných škôl. Veríme, že väčšina z nich budú našimi budúcimi žiakmi.
12.11.2017 17:22
TRIEDNA SCHôDZA RODIČOV 2.A
Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že triedna schôdza rodičov žiakov 2.A triedy sa uskutoční dňa 1.12.2017 o 12:00 hod. v 2.A triede. V prípade neúčasti, prosím, kontaktujte triednu profesorku Mgr. Švecovú.
12.11.2017 17:07
AMFO 2017
Minulý týždeň došlo k vyhláseniu výsledkov 45. ročníka celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby. Zapojili sa do nej aj naši žiaci a neostali sme na prázdno. V kategórii do 16 rokov - čiernobiela fotografia dostala čestné uznanie žiačka 2.B triedy TAMARA KOPEROVÁ za fotografiu "Dotyk beznádeje". Zároveň na výstave vystavili aj jej ďalšiu fotografiu "Dievča z porcelánu II.". Výstavu týchto fotografií je možné vidieť v Galérii Mlyny v Nitre do 24. novembra 2017. Pripomíname, že do finále postúpilo celkom 436 autorov so 718 fotografiami. Tamare blahoželáme!  
08.11.2017 08:06
IMATRIKULÁCIE PRVÁKOV
25. októbra usporiadali žiaci tretích ročníkov slávnostnú imatrikuláciu prvákov, na ktorej boli prijatí do študentského cechu umelcov. Samozrejme, nebolo to len tak zadarmo. Prváci museli ukázať svoje umelecké nadanie, kreativitu, ale aj srandu a humor. Nakoniec prevzali z rúk riaditeľa SSUŠ imatrikulačný list.
06.11.2017 13:01
ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI 2017
Koniec októbra opäť patril dobročinnej akcii Študentská kvapka krvi. Tu vám prinášame fotogalériu.
03.11.2017 14:40
NÁVRATKA TUK
Vážení súťažiaci, kliknutím na tento odkaz si môžete stiahnuť návratku do súťaže TUK 2018 https://drive.google.com/open?id=0B7jATUvjn0zpSmpkNlI2WUVJTVk
27.10.2017 13:52
JESENNÉ PRÁZDNINY
Oznamujeme Vám, že jesenné prázdniny začínajú 30.10.2017 (pondelok) a končia 1.11.2017 (streda). Riaditeľ SSUŠ udeľuje riaditeľské voľno dňa 2. a 3.11.2017 (štvrtok, piatok). Vyučovanie začína 6.11.2017 (pondelok).
26.10.2017 17:29
Projekt LiveArt ERASMUS+
Vážení žiaci, rodičia a pedagógovia, sme radi, že Vám môžeme oznámiť, že v školskom roku 2017/2018 nám bol schválený projekt programu Erazmus+ s názvom LiveArt. Projekt je zameraný na odbornú stáž a mobilitu žiakov. Našim cieľom v projekte je spoločne so školu AVE ART Ostrava http://aveart.cz/ podporiť medzinárodnú „živú” spoluprácu medzi inštitúciami. Tvoriť „živé” - súčasné umenie pomocou moderných technológií aplikovateľných v praxi. Rozvíjať schopnosti kooperácie a komunikácie. Spolupracovať pri vzdelávaní a výchove svojich študentov, predovšetkým, v oblasti odbornej prípravy v umeleckých odboroch. V rámci študentskej mobility bude zapojených 15 žiakov + 2 náhradníci z 2. - 4. ročníka. Prednostne sme vybrali študentov, ktorí sú schopní vo väčšej miere využiť získané zručnosti zo zvolenej oblasti odbornej stáže. Študentov z 1. ročníka sme nevyberali, keďže nemajú ešte žiadne získané znalosti v študijnom odbore.  Výber bol zameraný na: - Študentov, ktorí počas štúdia ukázali svoje umelecké kvality a vedúci odboru     potvrdzujú ich umeleckú kvalitu. - Študentov s dobrým prospechom (to potvrdí triedny učiteľ). - Študentov s minimálnym počtom zmeškaných hodín (tiež potvrdí triedny učiteľ). - Študentov doporučených výtvarnými pedagógmi školy. - Študentov, ktorí majú záujem a sú motivovaní k získaniu nových skúseností a zručností.   Hodnotiaca komisia Mgr. Martina Čavojská Mgr. art. Linda Holodová Mgr. Ondrej Karnas Mgr. Michaela Forgáčová   Dňa 2.10.2017 došlo k výberu 15 žiakov + 2 náhradníci 2.A Figuliová Aneta Korálová Ema Papánek Benjamín 2.B Dvorská Kristína Heglasíková Natália Koperová Tamara Matušíková Barbora Petrová Karin Priebera Filip 3.A Ďurdáková Stanislava Andrejuvová Simona Kmeťová Barbora Sádecká Mária Vajdová Katarína 3.B Sadyová Aneta Náhradníci: Senčáková Monika, Nestrašilová Michaela
17.10.2017 10:00
ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI
Dňa 27. 10. 2017 (piatok) organizuje Súkromná stredná umelecká škola v spolupráci s Červeným krížom dobrovoľné darovanie krvi, v čase od 8:00 - 10:00 v priestoroch našej školy. Ak máte viac ako 18 rokov a ste zdraví, aj vy môžete pomôcť a zachrániť niekomu život. Na odber je potrebné priniesť si kartičku poistenca, občiansky preukaz a v prípade opakovaného darovania aj kartičku darcu krvi. Veríme, že prídete podporiť tento humánny skutok v čo najvyššom počte.
23.10.2017 13:13
TRIEDNA SCHôDZA RODIČOV 1.A
Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že dňa 20. 10. 2017 (piatok) o 12:00 sa uskutoční triedna schôdza rodičov žiakov 1.A triedy v 1.A triede. Účasť rodičov je povinná. V prípade neúčasti, prosím, kontaktujte triednu profesorku Mgr. Kleinovú.
11.10.2017 21:11
SLOVENSKÉ ZLATO
Minulý týždeň sme sa zúčastnili prezentácie šperkov v poľskej Varšave, ktorú zorganizoval Instytut Slowacki, aby podporil mladých, talentovaných zlatníkov a šperkárov. Naše šperky zaujali všetkých návštevníkov a získali si obdiv. Pre SSUŠ to bola perfektná prezentácia a pre autorov šperkov výborná skúsenosť.
09.10.2017 13:19
TRIEDNA SCHôDZA RODIČOV 3.A,3.B
Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že dňa 6.10.2017 (piatok) o 12:00 sa uskutoční triedna schôdza rodičov žiakov 3.A a 3.B triedy. Účasť rodičov je povinná. V prípade neúčasti kontaktujte, prosím, triednu profesorku Mgr.Búriovú.
09.10.2017 13:02
TVORIVÉ DIELNE FOTOGRAFOV
Dňa 26. 9. 2017 sa výber našich fotografov zúčastnil Tvorivých dielní, ktoré boli tento rok v Kremnici. Pohľadom svojich objektívov zobrazili mesto a jeho krásy, ktoré boli vystavované 28.9. na vernisáži v Kremnickom hrade. 
29.09.2017 10:12
PREZENTÁCIA ŠKOLY
27. septembra 2017 sa naša škola zúčastnila veľmi zaujímavého podujatia Lekvár na jednotku. Základná škola na Ulici Dr. Jánskeho v Žiari nad Hronom v spolupráci s Pohronským osvetovým strediskom a MsKC v Žiari nad Hronom usporiadali už 5. ročník varenia tradičného slivkového lekváru, ktorého súčasťou bola aj prezentácia okolitých odborných stredných škôl. Naši pedagógovia spolu so žiakmi prezentovali študijné odbory a malí školáci boli nadšení. S radosťou sa zapájali do aktivít, ktoré boli súčasťou prezentácie našej školy. Na fotografiách si môžete pozrieť ako to tam veselo vyzeralo.
29.09.2017 09:57
2. MIESTO PRE NAŠU ŠKOLU V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI
Ineko opäť zostavilo rebríček najlepších škôl v rámci Slovenska, ale aj Banskobystrického kraja. S radosťou Vám prinášame výsledky, podľa ktorých sme sa umiestnili na 2. mieste v rámci Banskobystrického kraja a na nádhernom 25. mieste v rámci Slovenska. Vidieť, že naša škola naberá to správne smerovanie a veríme, že budúci rok to bude opäť lepšie. http://skoly.ineko.sk/rebricky/?r=2017&ts=SO%C5%A0&k=6&l=0&u&h=skore&ms=0
27.09.2017 07:18
TRIEDNA SCHôDZA RODIČOV 4.A
Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že triedna schôdza rodičov žiakov 4.A triedy sa uskutoční dňa 29.9.2017 (piatok) o 12:00 v 4.A triede. Účasť rodičov je povinná, v prípade neúčasti, prosím, kontaktujte triednu profesorku Mgr. Kmeťovú.
27.09.2017 07:12
DNI MESTA V ŽARNOVICI
8. 9. 2017 sa uskutočnili Dni mesta v Žarnovici, ktorého súčasťou bol aj tradičný jarmok a prezentácia remesiel z okolia. Aj tento rok sa vybrala prezentovať naše remeslá školská výprava, ktorej súčasťou boli študenti a pedagógovia odbornej praxe. Návštevníkov najviac zaujali zlatníci, ktorí priamo pred ich zrakmi vyrábali šperky, ale aj kováči, vďaka ktorým si okoloidúci mohli vyskúšať kutie železa. 
12.09.2017 18:19
HEFAISTON 2017
Už tradične, posledný augustový týždeň patril medzinárodnému kováčskemu stretnutiu na hrade Helfštýn v Čechách, ktorého súčasťou je už niekoľko rokov aj naša škola. Tento rok to bol 36. ročník, na ktorom sa predstavili kováči z rôznych kútov sveta, aby priamo pod holým nebom zhotovili úžasné diela. Umelci sa predstavili v rôznych kategóriách ako napríklad klasické či umelecké kováčstvo, výroba šperku, zbrane, ale aj kovorytecké práce. Pred stovkami návštevníkov sa predstavili Maťo Šimek, ale aj pán riaditeľ Michálik, a samozrejme, opäť sme zaujali ako vždy.
12.09.2017 18:02
SLOVENSKO BEZ DROG
Počas včerajšieho dňa 6.9. sa na našej škole uskutočnila edukatívna beseda Pravda o drogách, ktorú organizuje občianske združenie Slovensko bey drog. Zúčastnili sa jej študenti všetkých ročníkov.
07.09.2017 10:05
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2017/2018
Milí študenti, slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční 4. septembra 2017 (pondelok) o 9:00 hod. pred budovou školy. Možnosť ubytovať sa v školskom internáte bude už 3. septembra (nedeľa) od 16:00 hod. Tešíme sa na Vás!
06.09.2017 07:55