Vyhlásenie o bezpríznakovosti
Od 20.9.2021 prechádza okres Žarnovica podľa covid semafóru do červenej farby. Upozorňujem zákonných zástupcov žiakov a plnoletých žiakov, že tlačivo "Vyhlásenie o bezpríznakovosti" budú musieť vypisovať každý týždeň, resp. vždy po víkende. Ubytovaní žiaci na internáte musia toto vyhlásenie doniesť už v nedeľu.   Tlačivo je dostupné na webovom sídle MŠVVaŠ SR, resp. na: https://ucimenadialku.sk/navrat-do-skol/skolsky-rok-2021-2022?fbclid=IwAR3gusWrrAsmx5ysTgl0rewlckSCRFrx_JZbUzGmy_Y_P1aQrKlGQfrSRZ0   RNDr. Peter Michálik, riaditeľ školy
19.09.2021 19:10
Odovzdávanie testov na samotestovanie
Ag testy na samotestovanie sa budú rozdávať v priebehu štvrtka 16.9 a piatka 17.9. 2021. Dospelí žiaci si môžu testy vyzdvihnúť u zástupcu Ing. Kotoru počas prestávok, resp. po vyučovaní. Pri neplnoletých žiakoch musia testy prebrať rodičia a podpísať preberací protokol. Testy si rodičia môžu vyzdvihnúť v škole v piatok 17.9.2021 v čase od 9.00 do 14.00. Prípadne po dohode aj v iný termín. Každý žiak, ktorý sa zaregistroval na odber testov však dostane namiesto deklarovanej sady s 25 ks testov, len 5. Dôvod je, že škola dostala testy v nižšom počte ako sme žiadali. Návod na testovanie je v každom balíku, resp. na webovej stránke: https://ucimenadialku.sk/navrat-do-skol/skolsky-rok-2021-2022/Návod%20na%20použitie%20samodiagnostického%20testu.pdf?fbclid=IwAR2RkbvmeIADeUVHhIb9d2PHmeyG0izfJxx6bL7gzOJZYq4NtT4w7zlF0Lg   Testy slúžia len na samotestovanie v prípade podozrenia na ochorenie Covid-19 a sú orientačné. V prípade pozitívneho výsledku treba kontaktovať svojho všeobecného lekára a dohodnúť ďalšie testovanie, resp. postup.   V prípade ďalších otázok kontaktuje vedenie školy. RNDr. Peter Michálik, riaditeľ SŠUP Hodruša-Hámre
16.09.2021 08:30
Otvorenie školského roka 2021/2022
Milí študenti, rodičia a všetci návštevníci našej stránky! Dňa 2.9.2021 sa uskutočnilo otvorenie školského roka 2021/2022. Fotodokumentáciu si môžete pozrieť tu: https://www.facebook.com/ssushodrusahamre Tešíme sa na nový školský rok a veríme, že ho zvládneme v zdraví!
02.09.2021 10:54
Otvorenie šk. roka 2021/2022
Otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční dňa 2. septembra 2021 vo štvrtok o 9.00 hod. v areáli Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Hodruši-Hámroch. Ubytovať sa na školskom internáte bude možné už 1. septembra v stredu od 16.00 hod. Vstup na internát a do priestorov školy bude umožnený len žiakom, v prípade prvého ročníka len jednému rodičovi/zákonnému zástupcovi. Žiaci pri nástupe do školy vypisujú tlačivo o bezpríznakovosti, dostupné na: https://ucimenadialku.sk/navrat-do-skol/skolsky-rok-2021-2022?fbclid=IwAR3Oi2vjK7tbqhC2h0r_wsxP7ZVrzMNe5fYeMNA9czKpe9pdSmcbketWx-E   Potvrdenia o dochádzke do školy, preukážky na autobus, vlak a pod., bude možné vybaviť na sekretariáte školy už od 30. augusta 2021. Tešíme sa na Vás!
24.08.2021 08:29
Domáce samotestovanie Ag testami
V priebehu školského roku budú mať rodičia možnosť využívať dobrovoľné samotestovanie žiakov. Každý žiak strednej školy, ktorého rodič prejaví záujem, dostane sadu 25 ks testov na domáce testovanie. Pokiaľ sa rodičia rozhodnú využiť možnosť domáceho samotestovania žiakov musia túto skutočnosť nahlásiť škole do 26.8.2021. Škola následne objedná testy a poskytne ich rodičom proti podpisu od 30.8.2021.   V prípade záujmu kontaktujte školu prostredníctvom emailu: sekretariat@ssushh.sk
24.08.2021 08:26