« Späť na aktuality (2018/2019)

PONUKA ZAMESTNANIA | Aktuality

Súkromná stredná umelecká škola v Hodruši - Hámroch hľadá nových zamestnancov na pozíciu učiteľa/učiteľov odborných predmetov v študijných odboroch propagačné výtvarníctvo, grafický dizajn, fotografický dizajn.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
- pedagogická spôsobilosť,
- kvalifikácia v oblasti výtvarného umenia, grafiky, multimediálnej tvorby, fotografie, príp. videotvorby...

Prax v odbore vítaná, miesto je však vhodné aj pre absolventov.
Nástup od 1. 9. 2019.
Možnosť ubytovania, v prípade, že ste z ďaleka...

Bližšie info na sekretariáte školy, príp. priamo u riaditeľa školy na tel. čísle 0917 281 203