« Späť na aktuality (2018/2019)

KOŽAZ 2019 | Aktuality

Druhý júnový týždeň je už tradične venovaný povinným kurzom žiakov jednotlivých ročníkov. Naši tretiaci musia absolvovať Kurz ochrany života a zdravia, tzv. KOŽAZ. Pod vedením Ing. Žiakoviča a Mgr. Volentierovej sa vybrali do prekrásnej časti Slovenska, do Terchovej. Počas týždňa stihli turistiku na známe Jánošíkovské diery, ale aj splav po Váhu. Vo fotogalérii si môžete pozrieť, ako sa tam mali.

KOŽAZ TERCHOVÁ