« Späť na aktuality (2018/2019)

SÚVISLÁ ODBORNÁ PRAX - 2. A, 3. A, 3. B | Aktuality

Počas ústnej časti maturitných skúšok (20. - 24. 5. 2019) absolvujú študenti 2. A, 3. A, 3. B súvislú odbornú prax. Študenti 1. ročníka budú mať náhradný rozvrh hodín.