« Späť na aktuality (2018/2019)

TRIEDNA SCHôDZA RODIČOV 3.B | Aktuality

Vážení rodičia, oznamujeme vám, že triedna schôdza rodičov žiakov 3. B triedy sa uskutoční dňa 14. 12. 2018 od 12:00 v triede. Účasť je povinná. V prípade neúčasti, prosím, kontaktujte triednu profesorku Mgr. Volentierovú.