« Späť na aktuality (2018/2019)

TRIEDNA SCHôDZA RODIČOV 3.A | Aktuality

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že triedna schôdza rodičov žiakov 3.A triedy sa uskutoční dňa 23. novembra 2018 o 12:00 v 3.A triede. Účasť rodičov je povinná! V prípade neúčasti, prosím, kontaktujte triednu profesorku Mgr. Švecovú.