« Späť na aktuality (2017/2018)

PLENÉR 2018 | Aktuality

Počas minulého týždňa absolvovali naši druháci povinný kurz - Plenér, ktorého cieľom je výtvarná práca v exteriéri. Tento rok sa vybrali do Štúrova, kde spracovávali nielen prírodu v areáli kúpaliska Vadaš, ale aj nádhernú ostrihomskú baziliku. Po splnení všetkých povinností sa študenti mohli vyblázniť aj v bazénoch. Nakoniec si dopriali spoločnú opekačku. 

PLENÉR 2018