« Späť na aktuality (2017/2018)

Projekt LiveArt ERASMUS+ | Aktuality

Vážení žiaci, rodičia a pedagógovia, sme radi, že Vám môžeme oznámiť, že v školskom roku 2017/2018 nám bol schválený projekt programu Erazmus+ s názvom LiveArt. Projekt je zameraný na odbornú stáž a mobilitu žiakov.

Našim cieľom v projekte je spoločne so školu AVE ART Ostrava http://aveart.cz/ podporiť medzinárodnú „živú” spoluprácu medzi inštitúciami. Tvoriť „živé” - súčasné umenie pomocou moderných technológií aplikovateľných v praxi. Rozvíjať schopnosti kooperácie a komunikácie. Spolupracovať pri vzdelávaní a výchove svojich študentov, predovšetkým, v oblasti odbornej prípravy v umeleckých odboroch.

V rámci študentskej mobility bude zapojených 15 žiakov + 2 náhradníci z 2. - 4. ročníka. Prednostne sme vybrali študentov, ktorí sú schopní vo väčšej miere využiť získané zručnosti zo zvolenej oblasti odbornej stáže. Študentov z 1. ročníka sme nevyberali, keďže nemajú ešte žiadne získané znalosti v študijnom odbore.

 Výber bol zameraný na:

- Študentov, ktorí počas štúdia ukázali svoje umelecké kvality a vedúci odboru  

  potvrdzujú ich umeleckú kvalitu.

- Študentov s dobrým prospechom (to potvrdí triedny učiteľ).

- Študentov s minimálnym počtom zmeškaných hodín (tiež potvrdí triedny učiteľ).

- Študentov doporučených výtvarnými pedagógmi školy.

- Študentov, ktorí majú záujem a sú motivovaní k získaniu nových skúseností a zručností.

 

Hodnotiaca komisia

Mgr. Martina Čavojská

Mgr. art. Linda Holodová

Mgr. Ondrej Karnas

Mgr. Michaela Forgáčová

 

Dňa 2.10.2017 došlo k výberu 15 žiakov + 2 náhradníci

2.A

Figuliová Aneta

Korálová Ema

Papánek Benjamín

2.B

Dvorská Kristína

Heglasíková Natália

Koperová Tamara

Matušíková Barbora

Petrová Karin

Priebera Filip

3.A

Ďurdáková Stanislava

Andrejuvová Simona

Kmeťová Barbora

Sádecká Mária

Vajdová Katarína

3.B

Sadyová Aneta

Náhradníci: Senčáková Monika, Nestrašilová Michaela